Två floraväktarläger 2023

I år kommer vi att ordna två floraväktarläger. Under några dagar kommer vi då att bo tillsammans och floraväkta från morgon till kväll. Både erfarna floraväktare och nybörjare är välkomna att delta.

Österlen 10–14 maj

I östra Skåne finns många vårblommande arter att floraväkta. Vi kommer bland annat att söka efter smultronfingerört, sandlusern, strandviol, klittviol, sanddådra, sandnörel, åkermadd, taggkörvel, sandtimotej, ekorrsvingel och trubbstarr.

Vi utgår från ett vandrarhem i Haväng. Vi träffas där onsdag kväll för en introduktion. Under torsdag till söndag delar vi upp oss i smågrupper och inventerar så många lokaler vi hinner med.

Gotland 31 juli–4 augusti

Den här veckan kommer vi att utgå från ett vandrarhem i Ljugarn på östra delen av ön. Vi träffas där måndag kväll för en introduktion. Under tisdag till fredag delar vi upp oss i smågrupper och inventerar så många lokaler vi hinner med.

Vi kommer framför allt att söka efter alvarstånds, kalkkrassing och gulyxne. Men det kommer bli en del andra arter också, lite beroende på hur sommaren utvecklar sig.

Anmälan

Anmäl dig till sofia.lund@svenskbotanik.se

Sista dagen för anmälan till Österlen-lägret är 10 april. Sista dagen för anmälan till Gotlands-lägret är 6 juni. Antalet plaster är begränsade, så vänta inte för länge.

Svenska Botaniska Föreningen bekostar boende (vandrarhemsstandard) och resekostnader under fältdagarna.