Från grova ekar och gamla ängar till dagens hot mot Linnés växter i senaste SBT

Omslaget med jungfrulin, darrgräs och slåttergubbe är målat av Petra Mattsson. Klicka här om du vill få Svensk Botanisk Tidskrift hem till dig

Vill du veta mer om de miljöer där skånsk sandnejlika och tofsäxing växer? Eller funderar du hur dagens insådd av ängsväxter kan hota de naturliga populationer av Linnés arter som finns kvar runt Uppsala? Misströsta inte, besök Sotaliden på Billingens västsluttning på sommaren så kan du få se stor ögontröst och flugblomster.

Många restaureringar av sandiga marker har varit framgångsrika. En som arbetat mycket med detta är Gabrielle Rosquist. Hon är ledamot i Svenska Botaniska Föreningens styrelse och arbetar på Länsstyrelsen i Skåne. I sin artikel går hon igenom de sandiga markernas ekologi utifrån ett sydsvenskt perspektiv. Läs hennes artikel här.

Visst är det fint med ängsväxter, men att så in frön av våra vilda arter från andra delar av Europa är problematiskt. Carl von Linné har gett namn till många av våra vanligaste växter. Kopplat till namngivningen finns också ett typexemplar bevarat i ett publikt herbarium och Linné samlade in många av dessa i Uppsalas närhet. Mariette Manktelow och Anja Rautenberg har tagit reda på vilka utav arterna som fortfarande finns fortfarande kvar i det vilda utanför Uppsala. Idag hotas dessa populationer av större insådder av ängsväxter i samband med anläggningsarbeten. Läs artikeln här.

Kurt-Anders Johansson har hjälpt till att bevara många botaniskt rika områden i Västergötlands kulturbygd. Ett sådant guldkorn som få känner till är Sotaliden på Billingens växtsluttning. Läs om berberissnyltrot, stor ögontröst och den ovanliga svampen stjälkröksvamp i hans reportage här.

Här finns hela innehållsförteckningen till SBT 115:1 (2021)

Så här gör du för att få Svensk Botanisk Tidskrift hem till dig.