Från Sveriges nationalblomma till gullvivor och åkerogräs i senaste SBT.

Omslaget med liten blåklocka är målat av Bo Mossberg. Klicka här om du vill få Svensk Botanisk Tidskrift hem till dig.

Visste du att liten blåklocka är en utmärkt art att följa när man restaurerar ängs- eller hagmark? Eller att blåklockshumla och blåklocksbi är viktiga pollinatörer för arten? Om inte så kan senaste numret av Svensk Botanisk Tidskrift vara något för dig!

Holmöarna ligger i havet utanför Umeå, där Kvarken är som smalast. Jonas Grahn och Frida Björkelid ger lite botaniska tips för du som vill göra nya upptäckter i Sverige under sommaren. Ett tips är att hyra cykel i byn! Du kan läsa deras artikel här.

Våra åkerogräs har ofta en spännande historia sammanvävd med människan, på både gott och ont. Sebastian Sundberg, Jan Y. Andersson, Alistair G. Auffret och Alexander Menegat berättar om deras historia och viktiga roll i åkerlandskapets ekosystem i den här artikeln.

Gullvivor finns i två blomformer, en kortstiftad och en långstiftad form. Den ena behöver pollineras av den andra. När gullvivorna blir ovanliga på en plats kan förhållandet mellan de två formerna bli skevt, vilket också kan visa på att deras livsmiljö mår dåligt. Jan Plue förklarar mer i den här artikeln.

Här finns hela innehållsförteckningen för SBT 115(2) 2021

Så här gör du för att få Svensk Botanisk Tidskrift hem till dig.