SBT häfte, nr 1/2019

1 Innehåll

3 Reflexion: I Sterners fotspår mot en ny flora [Ulla-Britt Andersson]

4 Thomas Karlsson & Magdalena Agestam: Nytt om nordiska kärlväxter 2015–2018
Novelties in the vascular plant flora of Norden during 2015–2018
Här presenteras 169 växter som är nya för vår flora och 141 ändringar av namn på redan kända växter – de har tillkommit sedan Thomas Karlssons senaste nyhetsrapport i SBT våren 2015.

46 Lars Hedenäs: Gömd och oftast glömd biodiversitet – en inblick i det som döljer sig under artnivån
Hidden and often forgotten biodiversity – insights into what happens below the species level
Som botanister, eller biologer i allmänhet, använder vi vanemässigt begreppet art i alla möjliga sammanhang utan att reflektera djupare över vad det innebär. Men tänk om det är så att vi genom att fokusera på artnivån missar en stor del av den totala biologiska variationen som finns i naturen. Kanske vi rentav riskerar att förlora biodiversitet genom att alltför ensidigt koncentrera oss på att bevara arter. Följ med på en resa i den förunderliga variationen kring och under artnivån i mossornas värld.

62 Stefan Grundström: Strövtåg på Java
Impressions from Java
Miljöproblemen i jättestaden Jakarta framstår som närmast oövervinneliga och på Java bor det osannolika 1100 människor per kvadratkilometer. Trots det är en stor del av ön skogbevuxen och det finns en hel del skyddad natur. Stefan Grundström berättar om om sitt besök på den västra delen av den indonesiska ön.

80 Böcker: Fantastisk bok om vitmossor [Lars Ericson]
En ny bok om våra vitmossor gör Lars Ericson både glad och överväldigad.

82 Föreningsnytt: Inventeringsläger för Dalarnas flora i trakten av Fredriksberg 14 –20 juli; Projekt SBF:s växtatlas: Inventering av vita fläckar i Lule lappmarks skogsbygd 22–27 juli; Nordisk botanisk resa till Åland; Stipendier till Botanikdagarna

83 Föreningsnytt: Årets växt 2019: En trio tätörter [Ulla-Britt Andersson]

84 Föreningsnytt: Välkomna till Botanikdagarna i Härjedalen!

Botaniska föreningar: Floraväktarna

Framsidesbild: Brunkrissla Inula conyzae
Baksidesbild: Fjälltätört Pinguicula alpina