Livets mångfald är astronomisk

Känner du till de fem aspekterna av den biologiska mångfalden på planeten?

TEXT: EMIL V. NILSSON

Recensionen är publicerad i Svensk Botanisk Tidskrift nummer 3 (2022). Klicka här för att få reda på hur du kan bli medlem i Svenska Botaniska Föreningen och få tidskriften hem till dig.


Hubbleteleskopet fick astronomer att häpna eftersom det visade att universum är ofantligt mycket större än vad någon hade kunnat föreställa sig tidigare. Idag har vår kunskap om variationen och komplexiteten i den biologiska mångfalden exploderat på ett liknande sätt. Medan Carl von Linné gav namn på omkring 4 400 djur och 7 700 växter räknar vi idag antalet beskrivna arter till 3,5 miljoner, ett ofantligt mycket större antal än vad någon hade kunnat föreställa sig tidigare och då inkluderas inte ens bakterierna. 

Boken Ett dolt universum strävar efter att bredda vår förståelse för vad den biologiska mångfalden är för något. Författaren Alexandre Antonelli är forskningschef på Kew Gardens i Storbritannien och blev professor vid 36 års ålder i systematik och biologisk mångfald på Göteborgs universitet och han var även med och bildade Göteborgs Centrum för Globala Biodiversitetsstudier.  


Ett dolt universum. Jordens okända biologiska mångfald. Alexandre Antonelli 2022. Natur & Kultur. ISBN 978-91-27-17723-9. 300 sidor. Kan beställas från nätbokhandel för ca. 249 kr..

Jag är själv biolog men jag skulle inte påstå att jag känner till alla aspekter av den biologiska mångfalden. Tidigare kände jag till de tre nivåer som tas upp i FN:s konvention om biologisk mångfald: genetisk mångfald, artmångfald och mångfalden av ekosystem. Alexandre introducerar en modell där det finns ytterligare två aspekter; evolution och funktion. Han beskriver mångfalden som en femuddig stjärna. 

Tidigare har det funnits en tradition av att behandla alla arter som likvärdiga inom naturvården, men idag försöker biologer i högre grad maximera den evolutionära mångfalden i bevarandearbetet, menar Alexandre i boken. Som exempel tar han upp den nu utdöda arten pungvarg Thylacinus cynocephalus. Den skulle inte kunna ersättas av vilken art som helst, inte heller av ett annat rovdjur. Att få tillbaka en art som pungvargen skulle kräva så många miljoner år av evolution att tanken svindlar. 

Arternas funktioner påverkas av deras fysiska särdrag, beteenden och livsmiljöer påverkar arternas funktionella mångfald. Idag när halten av koldioxid ständigt ökar i atmosfären blir ekosystemens förmåga att binda kol en viktig funktion att beakta.

I den andra delen av boken står hoten mot mångfalden i fokus. Som lösningar lyfter Alexandre fram  både ekocidlagstiftning och cirkulär ekonomi – viktiga tankar som ligger ljusår från den miljöpolitik som förs i dagens Sverige