SBT 2020, vol 114

Häfte 1

Häfte 1

Innehåll
3 Reflexion: Det började med farfars nattvioler [Emil V. Nilsson]
4 Bengt Carlsson, Brita Svensson, Erik Ljungstrand, Torbjörn Lindell & Mats Thulin: Det är fjädersvingel som växer på Gotlands sandstränder Vulpia fasciculata found on sandy beaches on Gotland, SE Sweden. 
9 Joakim Ekman: Taggkällört funnen som ny för Norden Montia fontana subsp. amporitana new for the Nordic countries. 
12 Håkan Pleijel & Erik Ljungstrand: Grenig gräslilja – ytterligare en sällsynt adventivväxt på Kvibergsfältet i nordöstra Göteborg Sisyrinchium angustifolium found at Gothenburg, SW Sweden 
16 Lars Olof Björn: Fräknar – en liten kvarleva av en fordom mäktig ätt Horsetails – a presentation.
22 Mikael Hedrén, Mingyue Zhou, Melanie S. Montes & Ulf Ryde: Bjärebjörnbär, ett nytt krypbjörnbär i Skåne Rubus wendtii, a new blackberry species from Scania, southern Sweden.
Rättelse: Bilderna 4a och 4c har blivit omkastade; 4a är knippbjörnbär och 4c onsalabjörnbär.
32 Lars Grönvik: Besöket i Bensjö – Om Karl Johansson, hieracier och exkursionens betydelse On Karl Johansson, Hieracium, and the significance of an excursion .
42 Francesco Spada & Ingvar Backéus: De sista skärvorna av vegetationen som fanns innan Nildeltat torrlades The last shards of the vegetation prior to the draining of the Nile delta.
53 Sebastian Sundberg & Jan Andersson: 35 000 röda skogsliljor! Intryck från ett floraväktarläger på Gotska Sandön Flora Guardians’ report from the Swedish national park Gotska Sandön.
60 Böcker: Botanologia [Torbjörn Lindell].
62 Böcker: Botaniska pärlor i Västergötland [Stig M. Bergström].
63 Föreningsnytt: Årets växt 2020: En trio balsaminer [Jan Andersson].
64 Föreningsnytt: Välkomna till Botanikdagarna på Öland! 
Våra medlemsföreningar: Medlemsföreningar.
Framsidesbild: Röd skogslilja Cephalanthera rubra
Baksidesbild: Bolmört Hyoscyamus niger


Häfte 2

Häfte 2

65 Innehåll
67 Reflexion: Var hittar vi skaror av botanister? [Emil V. Nilsson]
68 Marés Lendway: Invasivt vinterblomster.
70 Nils Cronberg: Guldlockmossa och kalklockmossa kan hybridisera.
72 Barbara Kühn: Arterna som avslöjar kalkbarrskogen.
78 Lars Olof Björn och Ingvar Kärnefelt: Så spred sig tobaken över världen.
84 Hans Rydberg: Upplev vårblomningen i Linuddens naturreservat.
88 Jörg Brunet och Kea Amelung: Om att bryta ihop och komma igen – skogsdynamik i Dalby Söderskog 1935-2019.
102 Emil V. Nilsson: Därför är det svårt med namn.
106 Mikael Hedrén och Joel Levin: Behåll rönnar och oxlar i ett släkte.
116 Jessica Lindgren, Sara Cousins, Jörg Brunet och Per-Ola Hedwall: Visst gör små lövskogar nytta!
122 Jan Andersson: Tio år med floran i Pite lappmark [Recension]
123 Margareta Edqvist: Nyköpings flora [Recension]
124 Sebastian Kirppu och Helena Björnström: Naturvårdsarter och andra kriterier för naturvärdesbedömning [Recension]
126 Maria Danvind: Inventera skogen i norr.
Framsidesbild: guckusko Cypripedium calceolus[Foto: Jan Plue]
Baksidesbild: norna Calypso bulbosa [Foto: Per Lissel]


Häfte 3/4

Häfte 3/4

129 Innehåll.
131 Mora Aronsson: Våren då naturen återupptäcktes.
132 Didrik Vanhoenacker: Svalört är onödigt snygg.
134 Ronny Alexandersson: Den bedrägliga nornan.
136 Emil V. Nilsson: Ängs- och naturbetesmarkernas uppgång och fall.
138 Anders Lindholm och Henrik Weibull: Himlabacken öppnar sig
140 Emil V. Nilsson: Räkna med floraväktaren.
144 Jan Y. Andersson: Nu anpassar vi floraväkteriet till nya rödlistan.
148 Anders Jacobson & Per Toräng: Lär dig signalarter för ängs- och naturbetesmark.
154 Emil V. Nilsson: Vad gör Naturvårdsverket åt att gräsmarkerna minskar? 
162 Göran Mattiasson & Emil V. Nilsson: Hur Ojnareskogen räddades och Bästeträsk blir nationalpark.
172 Erik Kohlström: Upplev jättemöjan.
176 Johan Rova: Upptäck fjällväxterna i Staikas skugga.
180 Lennart Stenberg och Torbjörn Tyler: Mjukfibbla Crepis Mollis etablerad i Norrbotten.
186 Sebastian Sundberg m fl. Var fjärde växt och svamp är rödlistad.
192 Emma Enfjäll: Gå på upptäcktsfärd i skogen.
196 Thomas Karlsson & Magdalena Agestam: Ett stort Sorbus eller flera släkten?
200 Mikael Hedrén & Joel Levin: Sorbus — ett släkte.
202 Torbjörn Tyler: Till minne av Thomas Karlsson.
208 Föreningsnytt. Svenska Botaniska Föreningen har varit med och organiserat Vårkollen, ett medborgarforskningsprojekt i samarbete med SLU. Här presenteras delar av resultatet.
Baksida. Staffan Åström från Jämtlands Botaniska Sällskap presenterar ett naturvårdsfall med en sjö där vattenytan har höjts och dränkt värdefulla arter knutna till de ovanliga kalkbleken som finns på platsen.
Framsidesbild: Slåtter i Mjällbo, Uddebo, södra Västergötland. [Foto: Thomas Tranefors]
Baksidesbild: Naturvårdsbränning i Mästocka ljunghed, Halland, 24 april 2020. [Foto: Carina Lundqvist]


Häfte 5

Häfte 5

209 Innehåll
211 Mora Aronsson: Nu ökar växtintresset!
212 – 219 Jan Y. Andersson, Patrik Engström & Emil V. Nilsson: Notiser
220 Emil V. Nilsson: Succé när skolelever sår blomsterängar. Läs artikeln här.
226 Pär Eriksson & Gillis Aronsson: Båtfors bjuder på älvängar och svämskogar vid Dalälven.
230 Staffan Åström: Bleke och kalktuff gör Jämtlands flora speciell. Läs artikeln här.
236 Hans Rydberg: Gotlandsmaskrosen är utdöd i Sverige och världen.
242 Lina Tomasson: Kotula hotar mångfalden på våra strandängar.
250 Sebastian Sundberg & Tommy Löfgren: Den förbisedda tallknipproten är funnen i Svealand. Läs artikeln här.
254 Lars Hedenäs: Forskning avslöjar dold mångfald och nya arter bland mossor i norr.
260 Ellen Schagerström, Susanne Qvarfordt & Sofia Wikström: Var finns den frilevande blåstången?
264 Linda Johannesson & Jesper Wadstein: Här är nyckeln till Sveriges alla bladmossor (recension av Nationalnyckeln Bladmossor: Vitmossor – knappnålslavar av Lönnell & Hallingbäck).
265 Mikael Milden: Fullastad med inspiration (recension av Upplevelser i Stockholms natur av Hansson, Karlöf & Ohlin).
266 Ingemar Södergren: Är etisk reflektion skogens räddning? (recension av Skogen på andra sidan hyggena av Engelmark).
267 Tobias Ivarsson: Nästan 40 procent av granarterna rödlistade (recension av Gran: grann, grandios och rik av Ehnström & Holmer).
268 Föreningsinformation: Svenska Botaniska Föreningen och framtiden. Läs artikeln här.
Omslagets insida: Gotlands Botaniska Förening 40 år

Häfte 6

Häfte 6

273 Innehåll
275 Mora Aronsson: En kul och en tråkig nyhet
276 – 283 Gabrielle Rosqusit, Sebastian Kirppu, Ulla-Britt Andersson och Ebba Werner: Notiser (kortare texter).
284 Emil V. Nilsson: Har naturskogarna någon framtid? Läs artikeln här.
292 Bjarne Tutturen: Så gick det till när vi upptäckte en tidigare okänd urskog.
296 Lennart Bratt: Dalarnas vackraste rikkärr finns i Drevfjällen. Läs artikeln här.
300 Elisabet Ottosson: Fler svampar på rödlistan.
306 Ulla-Britt Andersson & Tommy Knutsson: Vresalmen är akut hotad.
314 Torbjörn Tyler: Biologiska museet listar nya arter för Sverige 2019.
322 Per Wahlén, Lars Stibe & Kirsten Malmström: Luddmålla återfunnen i Sverige efter hundra år. Läs artikeln här.
328 Andreas Oxenstierna: Skogsknipprotens underarter är dåligt utredda i Sverige.
330 Barbro Risberg: Samlad kunskap om Nordens orkidéer (recension av Nordens orkidéer av Sven Birkedal).
331 Jan Y. Andersson: Växternas samarbete fascinerar (recension av Växtvärldens uppkomst och utveckling av Lars-Olof Björn, Dimitri Shevela & Ingvar Kärnefelt).
332 Jan Y. Andersson: Det här är årets växt.
333 Jan Y. Andersson: Tibast är Årets växt 2021.
335 Kallelse till SBF:s årsmöte 2021.
336 Eva Waldermarson har lämnat oss.
336 Jan Y. Andersson i ny grupp som säkerställer artfynd.
Omslagets insida: Hur sänder man live på nätet?