SBT 2020, vol 114

Häfte 1
1 Innehåll
3 Reflexion: Det började med farfars nattvioler [Emil V. Nilsson]
4 Bengt Carlsson, Brita Svensson, Erik Ljungstrand, Torbjörn Lindell & Mats Thulin: Det är fjädersvingel som växer på Gotlands sandstränder Vulpia fasciculata found on sandy beaches on Gotland, SE Sweden
9 Joakim Ekman: Taggkällört funnen som ny för Norden Montia fontana subsp. amporitana new for the Nordic countries 12 Håkan Pleijel & Erik Ljungstrand: Grenig gräslilja – ytterligare en sällsynt adventivväxt på Kvibergsfältet i nordöstra Göteborg Sisyrinchium angustifolium found at Gothenburg, SW Sweden
16 Lars Olof Björn: Fräknar – en liten kvarleva av en fordom mäktig ätt Horsetails – a presentation
22 Mikael Hedrén, Mingyue Zhou, Melanie S. Montes & Ulf Ryde: Bjärebjörnbär, ett nytt krypbjörnbär i Skåne Rubus wendtii, a new blackberry species from Scania, southern Sweden
Rättelse: Bilderna 4a och 4c har blivit omkastade; 4a är knippbjörnbär och 4c onsalabjörnbär.

32 Lars Grönvik: Besöket i Bensjö – Om Karl Johansson, hieracier och exkursionens betydelse On Karl Johansson, Hieracium, and the significance of an excursion
42 Francesco Spada & Ingvar Backéus: De sista skärvorna av vegetationen som fanns innan Nildeltat torrlades The last shards of the vegetation prior to the draining of the Nile delta.
53 Sebastian Sundberg & Jan Andersson: 35 000 röda skogsliljor! Intryck från ett floraväktarläger på Gotska Sandön Flora Guardians’ report from the Swedish national park Gotska Sandön
60 Böcker: Botanologia [Torbjörn Lindell] 62 Böcker: Botaniska pärlor i Västergötland [Stig M. Bergström] 63 Föreningsnytt: Årets växt 2020: En trio balsaminer [Jan Andersson] 64 Föreningsnytt: Välkomna till Botanikdagarna på Öland!

Våra medlemsföreningar: Medlemsföreningar

Framsidesbild: Röd skogslilja Cephalanthera rubra
Baksidesbild: Bolmört Hyoscyamus niger