SBT häfte 1/2021

Klicka här om också du vill ha SBT.

1 Innehåll

3 Mora Aronsson: Svensk nationalblomma

4-11 Andersson, J.Y., Andersson, U.-B, Dahl, Å., Lönell, N., Nilsson, E.-V: Notiser (kortare texter).

12 Emil V. Nilsson: Artfattigare ängar i Västergötland

18 Gabrielle Rosquist: Livet frodas i sandiga marker (pdf)

26 Kurs-Anders Johansson: Botanisera bland ängssvampar och orkidéer på Sotaliden (pdf)

30 Mariette Manktelow & Anja Rautenberg: Hotet mot Linnés vilda växter (pdf, tabell med samtliga 530 Linnéarter i Microsoft Excel-format)

42 Per Milberg, Dennis Jonason, Lars Westerberg & Karl-Olof Bergman: Ta vara på historiska ängar vid avverkning

50 Hans Alexandersson & Anders Bohlin: De grova ekarna har ökat i Tunhems ekhagar (tabell med omkretsen för samtliga grova ekar i Tunhems ekhagar mätta 1996 och 2019).

58 Emil V. Nilsson: Djupdyk i ängens historia

59 Magnus Stenmark: Därför är pollinatörer så viktiga

60 Dags att rösta fram en nationalblomma

63 Digitalt årsmöte 13 mars

64 Inventeringsläger inom föreningens växtatlasprojekt

Omslagets insida: Halländska floror på nätet