SBT häfte 2/2022

Klicka här om du också vill ha SBT.

65 Innehåll

67 Mora Aronsson: Botanister på grönbete

68-75 Andersson, J.Y., Lund, S. Nilsson, E.V., Rawet, M., Sundberg, S. & Sundh, I: Notiser

76 Emil V. Nilsson: Med Sunbeam till Medelhavet (länk till pdf)

82 Tore Mattsson, Olle Molander & Peter Post: Ett varmare klimat utrotar ostronörten i Sverige (länk till pdf, länk till pressmeddelande)

90 Björn Nordzell: Guide till artbestämning av platta lumrar

94 Mora Aronsson: Så skiljer du på underarter av liten blåklocka i Norden

98 Stefan Grundström, Håkan Sundin & Jan-Olof Tedebrand: Alnön är som ett norrländskt Öland (länk till pdf)

104 Sebastian Sundberg: Grönskära ökar i Sverige 

112 Jan Olof Helldin, Tommy Lennartsson, Anna Westin & Jörgen Wissman: Så har blomsterlupin spridit sig i Mellansverige (länk till pdf)

120 Sebastian Sundberg: Två decenniers letande har ökat kunskapen om gulyxne

132 Jonas Grahn & Marcus Lubienski: Hybriden mellan åker– och skogsfräken funnen i Sverige

138 Ulla-Britt Andersson: Historiska pusselbitar till Ölands mångfald (recension av Tomas Ljungs rapport Biologiskt kulturarv på Ölands mittland, läs den här).

139 Mats Nettelbladt & Inger Kristine Følling Volden: Tjugo års erfarenhet av fjällekologi (recension av Arvid Odlands Fjelløkologi – klimaeffekter på vegetasjon og flora i forntid nåtid og fremtid, läs den här).

140 Mora Aronsson omvald till ordförande på årsmötet

141 De vilda blommornas dag fyller tjugo år

142 Flora i förändring var temat för föreningskonferensen

143 Floraväktarnas verksamhet under 2021

144 Kalendarium för sommaren

Omslagets insida Firande av vital fyrtioåring i Alfta