SBT häfte 1/2023

Klicka här om du också vill ha SBT.

3 Mora Aronsson: Nedskärningar hotar svensk natur

4 Cronberg, N. & Nilsson, E.V: Notiser

14 Emil V. Nilsson: Han är ängarnas förkämpe i Roslagen (länk till pdf)

20 Kaiko Leo Gustafsson & Malin Max Nordgren: Vi blev floraväktare till växternas försvar

24 Jan Y. Andersson: Kärrspira är årets växt 2023

28 Magnus Stenmark & Tove Adelsköld: Så blir naturvärden jämförbara (länk till pdf)

34 Pav Johnsson & Ulf Swenson: En botanisk skvader

40 Ingvar Sundh: En gulyxnelokals uppgång och fall

44 Roland Bengtsson: Nya arter av alger i Sverige

48 Jan Y. Andersson & Martin Elmestål: Framgång för insåning av tidig fältgentiana i Norrtälje

52 Emil Åsegård & Björn Nordén: Ett försvarstal för den förkättrade tysklönnen (länk till pdf)

59 Patrik Engström: Efterlängtad flora väger två kilo (läs recensionen här)

60 Gunnar Björndahl: Stor aktivitet i föreningen under 2020

61 Lars Fröberg: Växtatlasprojektet bjuder in till tre inventeringsläger

62 Sofia Lund: Floraväktarläger med strandviol i fokus

63 Aktuella föreningshändelser

Omslagets insida: Arbetet med Ölands flora fortskrider