SBT häfte 2/2021

Klicka här om också du vill ha SBT.

65 Innehåll

67 Mora Aronsson: Inte som andra år

68-75 Mörk, M., Björn, L.O., Korall, E., Werner, E. & Karlsson, C: Notiser (kortare texter).

76 Emil V. Nilsson: Liten blåklocka är Sveriges nationalblomma.

82 Jonas Grahn & Frida Björkelid: Holmöarna är botaniska pärlor i Norra Kvarken (ladda ner pdf).

86 Jan Plue: Gullvivornas blomform avslöjar populationer med problem (ladda ner pdf).

92 Sebastian Sundberg, Jan A. Andersson, Alistar G. Auffret & Alexander Menegat: Åkerogräs – besvärliga med fascinerande, viktiga och trängda! (ladda ner pdf).

100 Lars Olof Björn: Växternas förhållande till aluminium.

104 Malin Tälle, Per Milberg & Lars Westerberg: Liknande effekt av bete, slåtter och hävdintensitet för gräsmarkernas mångfald.

112 Niklas Lönnell: Hårnervmossa är en främmande mossa på spridning i Sverige.

118 Lars Fröberg: Nyfynd av spädklöver i Sverige visade sig vara trådklöver.

122 Mariette Manktelow: Guldgruva av kunskap för generationer (recension av ”Mannen som ordnade naturen. En biografi över Carl von Linné” av Gunnar Broberg 2019, läs den här).

123 Lars Sundh: Hjärtbladen räddar ogräsbok (recension av ”Ogräs på odlad mark” av Bengt Weidow m.fl. 2020, läs den här).

124 Sofia Lund: Två floraväktarläger i sommar (läs mer).

125 Sebastian Sundblad & Jan A. Andersson: Inventera åkerogräs (läs mer).

126 Margareta Edqvist är ny hedersmedlem i SBF (läs mer).

127 Hans Rydberg är mottagare av guldluppen 2021 (läs mer).

128 Två nya styrelseledamöter i föreningen.

Omslagets insida Södra Vätterbygdens flora (läs mer).