SBT häfte 2/2023

Klicka här om du också vill ha SBT.

67 Mora Aronsson: Arter och utdöende på konferens

68 Ulla-Britt Andersson, Alistair Auffret, Patrik Engström, Kerstin Frostberg, Erik Hansson & Jan Plue: Notiser

78 Jan Thomas Johansson: 140 år med ”Kroken”

90 Hans Rydberg: Sörmland – ett blomsterrike i österled

94 Ove Eriksson & Matilda Arnell: Våra kulturlandskap har rötter i järnåldern

112 Sven G. Nilsson: Världens största förekomst av klotgräs?

118 Ingeborg Hjorth & Lutz R. Eckstein: Skötsel är viktigt för mångfald i staggräsmarker

122 Emil V. Nilsson: Skogsforskarens djupt rotade insikt (läs den här)

123 Emil V. Nilsson: Danmarks liv i alla dess former (läs den här)

124 Tre nya hedersmedlemmar

125 Sofia Lund: Två floraväktarläger i sommar

126 Växtatlasinventering, Botanikdagar, ny styrelse

127 Roland Moberg, Mats Thulin, Karin Ryman, Svengunnar Ryman, Mikael Hedrén, Ulla-Maj Hultgård & Karin Martinsson: Till minne av Bengt Jonsell

128 Försommarkollen 5-6 juni, De vilda blommornas dag 18 juni

Omslagets insida Katarina Stenman & Sofia Ninnes: Västerbotten jobbar vidare