SBT häfte 4/2023

195 Mora Aronsson: Allt fler hotade arter och svampar

Omslagsillustration av Elisabeth Biström. Klicka här om du också vill ha SBT.

196 Anders Dalhberg, Martin Ekman, Erik Hansson, Sofia Lundell, Emil V. Nilsson och Katarina Stenman: Notiser

206 Emil V. Nilsson: Massblomning av ängsvädd efter 15 år

212 Erik Hansson: Läsarenkäten: fler artiklar om artbestämning i naturen

216 Jan Y. Andersson: Ligger igenväxning bakom få rapporter av kärrspira?

220 Sven-Olov Borgegård: Det tar tid när backsippor etablerar sig från frö

224 Torbjörn Tyler: Så känner du igen gullris i Sverige

234 Torbjörn Tyler: Biologiska museet listar nya arter för Sverige 2022

244 Göran Wendt: Ullig sandmaskros är en nybeskriven maskrosart

248 Emil Åsegård: Ett uppslagsverk om brukningssätt i skogen

249 Björn Bråvander: Behändig bok för ängssvampar i fält

250 Cassandra Hallman: Samla och sprid frö från ängens växter

251 Tobias Ivarsson: Fältguide för de torra tallskogarnas marker

252 Strategier och arbetssätt för artskydd i skogen

253 Kallelse till årsmöte 2024

254 Gabrielle Rosquist: Föreningen lyfter fram floran som bas för mångfald

255 Styrelseledamot: Ivar Anderberg

256 Sofia Lund & Charlotte Wigermo: Floraväktarlägret på Österlen 10–14 maj 2023

Omslagets insida Stefan Olander & Alf Pallin: Nya fynd under ängssvampkurs