SBT häfte, nr 1 / 2018

Senaste häftet, nr 1 / 2018
Innehåll
2 Reflexion: Tankar om våren [Eva Waldemarson]
3 Catarina Rydin: Gnetales – ett litet fönster mot en svunnen värld
The Gnetales – a small window onto a lost world
Det finns tillfällen i livet som Catarina Rydin aldrig glömmer. Som den där dagen, bland dammiga samlingar i Berlins naturhistoriska museum, när den första otvetydiga släktingen till Welwitschia mirabilis plötsligt låg där mitt framför ögonen. Eller den där kvällen på en grekisk taverna, när hon och hennes kollegor plötsligt insåg varför det inte verkade vara någon ordning på Ephedra foemineas pollinationsperiod. Den kopplar ju pollinationen till månens faser…

22 Sven G. Nilsson: Sjötåtelns ekologi vid den oreglerade Möckeln
Ecology and population size of Deschampsia setacea at the large, unregulated Lake Möckeln, southern Sweden
Längs Möckelns stränder i sydvästra Småland finns den kanske största förekomsten av gräset sjötåtel i hela världen. Att bevara Möckelns unika status som en av de få stora oreglerade sjöarna i södra Sverige borde vara en riksangelägenhet, menar Sven G. Nilsson i den här artikeln.

32 Ingvar Backéus: Om São Tomé, begonior och öar i havet
On São Tomé, begonias and island gigantism
Den vittbereste Ingvar Backéus tar oss med till São Tomé, en tropisk ö nästan mitt på ekvatorn där världens kanske största begonior växer.

41 Erik Ljungstrand: Två underarter av hängstarr även i Norden
Both Carex pendula ssp. pendula and ssp. agastachys occur in Denmark and southern Sweden
Hängstarr Carex pendula har visat sig vara oenhetlig, och kan uppdelas i vad som här betraktas som två underarter. Trots artens sällsynthet i Norden förekommer båda även hos oss, västlig hängstarr C. pendula ssp. pendula som naturlig på sydöstra Jylland och östlig hängstarr C. pendula ssp. agastachys som möjligtvis inhemsk på Bornholm. Båda finns även som spridda från odling i såväl Danmark som södra Sverige. Mellanformer har också hittats på några lokaler i bägge länderna.

48 Ebbe Zachrisson: Sankt Pers nycklar – en ny och en nygammal nordgräns i Sverige
Orchis mascula at its northernmost Swedish localities
Sankt Pers nycklar har sin svenska nordgräns i Uppland. Ebbe Zachrisson fick härom året nys om en lokal som flyttade gränsen för den vackra orkidén ytterligare några kilometer norrut.

50 Lars Olof Björn: Sinnesorganet i växtrotens spets
The plant root has many faculties
Var det någon som trodde att växterna var mer primitiva än djuren? Växternas rötter har såväl tyngdkraftssinne, ljussinne, vattensinne, känselsinne som smaksinne!

57 Åke Andrén-Sandberg: Vitskråp – Skånes eget skråp
Redan i slutet av februari kan man få se vitskråpet sticka upp sina robusta skott, en föraning om våren mitt i det skånska senvinterslasket.

59 Erik Ljungstrand: Ett nytt danskt mästerverk om vattenväxter [Schou, J. C., Moeslund, B., Båstrup-Spohr, L. & Sand-Larsen, K.: Danmarks vandplanter]
Den sedan länge helt utgångna Danske vandplanter har äntligen fått en efterföljare: Danmarks vandplanter, som helt i likhet med föregångaren inte bara är användbar i Danmark, utan i nästan hela Norden.

63 Föreningsnytt: Årets växt 2018: En trio gullpudror [Ulla-Britt Andersson];
Välkomna till Botanikdagarna i Västmanland!

Våra regionala föreningar: Föreningen Östergötlands Flora
Framsidesbild: Gullpudra Chrysosplenium alternifolium
Baksidesbild: Skogsfru Epipogium aphyllum