SBT häfte, nr 2 / 2018

Innehåll
67 Reflexion: Vintertankar i väntan på våren
[Eva Waldemarson]

68 Magnus Lidén & Jesper Kårehed:
Linné och det naturliga systemet
Linnaeus and the natural system

”Linnés storhet vilar långt mindre på sexualsystemet än på hans insikt i det naturliga systemet”, skrev Elias Fries 1842 om vår mest missuppfattade vetenskapsman. Linné skulle känt sig hemma i den moderna biologiska systematiken.

81 Marie-Charlotte Nilsson Hegethorn, Michael Gundale, David A. Wardle & Ulla Rasmussen: Mossornas hemliga liv tillsammans med cyanobakterier
Secret lives of mosses and cyanobacteria
Allt fler forskningsrapporter visar att två av våra vanligaste skogsmossor – vägg- och husmossa – spelar en mycket viktig roll i våra nordliga barr­skogar. Här berättar Marie-Charlotte Nilsson Hegethorn och hennes kollegor om sin senaste forskning om mossornas samspel med cyanobakterier och deras betydelse för skogarnas kretslopp av kol och kväve. Hur skogens mossor kommer att klara sig mot globala miljöförändringar är en viktig fråga för framtiden som angår oss alla.

90 Bengt Jonsell: Korsblommiga släkten i den nordiska floran. 2. Crambe, Diplotaxis, Erucastrum, Hornungia, Lunaria, Neslia och Teesdalia
Flora Nordica: Crambe, Diplotaxis, Erucastrum, Hornungia, Lunaria, Neslia and Teesdalia
Bengt Jonsell fortsätter här sin presentation av de nordiska arterna i ett antal korsblommiga släkten.

111 Lars Olof Björn: Brännässlor – inte bara ogräs
Stinging nettles – useful and interesting weeds
Nu är det tid att plocka de späda nässelskotten och koka årets första nässelsoppa. Men att ha handskar på sig när man plockar nässlorna är bara för veklingar, tycker Lars Olof Björn.

116 Jan Thomas Johansson & Mariette Manktelow: Linné-nätet – ett nytt nationellt projekt för att bevara historiska växtlokaler
The Linnaeus network
Starka såväl vetenskapliga som kulturhistoriska skäl talar för att vi bör försöka skydda och bevara de växtlokaler varifrån en art först beskrevs för vetenskapen – eller där det första fyndet i Sverige eller i ett landskap gjordes – och där den ännu växer kvar. Jan Thomas Johansson och Mariette Manktelow presenterar här Linné-nätet, ett projekt med just detta syfte.

130 Ingemar Jonasson: Möten med göteborgsväxter. Sommaren 2016 – sommaren 2017
Ingemar Jonasson berättar denna gång om ett helt års möten med många växter, och med många människor som undrade vad han själv var för en figur …
Ingemar Jonasson berättar denna gång om ett helt års möten med många växter, och med många människor som undrade vad han själv var för en figur …

133 Thomas Karlsson, Torbjörn Tyler & Magdalena Agestam: Den botaniska skattkammaren – en digital svensk flora blir till
The botanical treasury – a new web resource
Nytt projekt till artkunskapens fromma: Den botaniska skattkammaren, en webbresurs som sammanställer nycklar och tips om svårbestämda växter.

136 Till minne: Nils Lundqvist (1930–2017) [Bengt Jonsell & Roland Moberg] Professor Nils Lundqvist avled den 15 december vid 87 års ålder. Han var ordförande i Svenska Botaniska Föreningen mellan åren 1981 och 1988.

138 Föreningsnytt: Årets mossa 2018: Vattenstjärna – ut och leta! [Tomas Hallingbäck]Vattenstjärna har utsetts till Årets mossa 2018. Vid ett flyktigt ögonkast kan den kanske tas för en andmat, men titta en gång till, det kan vara en sällsynt levermossa. Rapportera dina fynd under 2018!

139 Arter i fokus på SBF:s föreningskonferens [Bengt Carlsson]; Guldluppen 2018

140 Ungdomsläger i botanik på Kinnekulle 8–10 juni;
Stipendier till Botanikdagarna;
Projekt SBF:s växtatlas:
Inventering av vita fläckar i Lule lappmarks skogsland 9–14 juli;
Inventeringsläger för Dalarnas flora i Älvdalen 16 –22 juli


Våra regionala föreningar Botanisk Sällskapet i Jönköping
Framsidesbild: Myrbräcka Saxifraga hirculus
Baksidesbild: Svavelsippa Anemone nemorosa x ranunculoides