SBT häfte nr 2/2020

65 Innehåll

Klicka här om också du vill ha SBT.

67 Reflexion: Var hittar vi skaror av botanister? [Emil V. Nilsson]

68 Marés Lendway: Invasivt vinterblomster — Invasiva främmande arter kan dyka upp på de mest osannolika platser. När Marés Lendway tog en söndagspromenad i januari hittade hon en förvildad trädgårdsväxt som var nära att börja blomma.

70 Nils Cronberg: Guldlockmossa och kalklockmossa kan hybridisera — Det är svårt att hitta mosshybrider. Nils Cronberg förklarar hur en mosshybrid kan uppstå och berättar om ny spännande forskning.

72 Barbara Kühn: Arterna som avslöjar kalkbarrskogen — Har du hittat tibast och blåsippor i en barrskog? Då kanske det är en kalkbarrskog där det blommar orkidéer om sommaren. Skogsinventeraren Barbara Kühn berättar om några vanligare arter som du kan leta efter i barrskog. Läs artikeln här.

78 Lars Olof Björn och Ingvar Kärnefelt: Så spred sig tobaken över världen — Frågan är om det är människan som tämjt tobaken eller tvärt om. Under flera tusen år har våra vägar korsats. Lars Olof Björn och Ingvar Kärnefelt skriver om släktet Nicotiana.

84 Hans Rydberg: Upplev vårblomningen i Linuddens naturreservat — Strax öster om Nyköping blommar mattor av vitsippor om våren. Där, i Linuddens naturreservat, kan man finna både desmeknopp och tibast. Längre fram blommar smörblommar, älväxing och några majvivor. Läs artikeln här.

88 Jörg Brunet och Kea Amelung: Om att bryta ihop och komma igen – skogsdynamik i Dalby Söderskog 1935-2019 — När askar och almar blivit sjuka och dött har växtligheten i Dalby Söderskog tagit en ny och oväntad vändning. Jörg Brunet och Kea Amelung följer upp de förändringar som skett bland träd och buskar sedan 1935.

102 Emil V. Nilsson: Därför är det svårt med namn — Släktträd har varit viktiga modeller för att förklara arters evolutionshistoria, men hybrider ställer till det. Emil V. Nilsson går igenom några av den moderna växtsystematikens dilemman.

106 Mikael Hedrén och Joel Levin: Behåll rönnar och oxlar i ett släkte — Mikael Hedrén och Joel Levin forskar på nybildade arter inom släktet Sorbus. Arterna har uppstått genom en komplicerad väv av hybridiseringar och därför argumenterar författarna mot ett förslag att bryta upp detta släkte i flera mindre delar.

116 Jessica Lindgren, Sara Cousins, Jörg Brunet och Per-Ola Hedwall: Visst gör små lövskogar nytta! — Ett viktigt argument för att bevara biologisk mångfald är att se till de ekosystemtjänster som arterna ger oss människor. Författarna beskriver hur små lövskogar i jordbrukslandskapet ger oss förvånansvärt många sådana tjänster. Läs artikeln här.

122 Jan Andersson: Tio år med floran i Pite lappmark [Recension]

123 Margareta Edqvist: Nyköpings flora [Recension]

124 Sebastian Kirppu och Helena Björnström: Naturvårdsarter och andra kriterier för naturvärdesbedömning [Recension]

126 Maria Danvind: Inventera skogen i norr

Framsidesbild: guckusko Cypripedium calceolus

[Foto: Jan Plue]

Baksidesbild: norna Calypso bulbosa [Foto: Per Lissel]