SBT häfte, nr 3-4 / 2018

141 Innehåll

143 Reflexion: Nya krafter i styrelsen [Katarina Stenman, Jan Andersson]

144 Anna F. Edlund: Han delade med sig av det han såg – Gunnar Erdtmans liv och illustrationer
Gunnar Erdtman’s life and illustrations
I ett personlig och målande skildring porträtterar Anna F. Edlund här den internationellt ryktbare pollenforskaren Gunnar Erdtmans liv och gärning.

171 Sven G. Nilsson: Sensommarslåtter och sent bete – effekter på floran, särskilt orkidéer
Mowing and grazing in late summer – effects on herbs, especially orchids
Alltför tidigt betespåsläpp eller alltför tidig slåtter är i regel förödande för blomsterrikedomen i våra traditionella fodermarker. Sven G. Nilsson visar här hur dramatiskt rikedomen av bland annat orkidéer kan ökas när hävden sker på gammalt vis.

176 Håkan Pleijel: Åkerfibbla och andra ogräs i en sydhalländsk kustbygd
Hypochaeris glabra and other weeds in southern Halland, SW Sweden
Håkan Pleijel presenterar åkerfibblan, en ganska anonym fibbla med ett ganska anonymt namn. Men den är på stark tillbakagång och värd vår uppmärksamhet.

186 Roland Lyhagen: Gulblommande fält i oktober
Glebionis coronaria in Sweden
Vad var det som lyste så gult på ett stort fält väster om skånska Svalöv i oktober i höstas? Roland Lyhagen blev tvungen att stanna bilen för att se efter.

190 Håkan Rydin: Europas myrar och deras skydd
Europe’s mires and their protection
En imponerande sammanställning om Europas myr- och torvmarker publicerades i fjol. Myrforskaren Håkan Rydin har läst den och passar här på att även ge några egna reflexioner om Europas myrar, deras indelning och skydd.

198 Jan Thomas Johansson: Zeelandia – Söderhavets sjunkna Atlantis. Nya Zeelands geologi, fauna och flora och den oligocena översvämningen
The flora of New Zealand – survivors of the Oligocene flooding or later colonizers?
Det finns åtta kontinenter på jorden och nyligen har geologer föreslagit att den åttonde kontinenten ska heta Zealandia, med svensk stavning Zeelandia. För ungefär 25–37 miljoner år sedan var denna kontinent nedsänkt under havets yta och är så till största delen även idag. Enbart Nya Zeeland, Nya Kaledonien och några småöar är numera ovanför havsytan. Men var Zeelandia helt och hållet dränkt eller fanns det små öar där vissa arter kunde överleva? Jan Thomas Johansson berättar här om detta spännande område och dess unika djur- och växtvärld.

253 Peter Ståhl: En botanisk resa till Irland
Peter Ståhl ledde SBF:s Irlandsresa 22–31 maj förra året. Här kommer hans berättelse från den blommande ön

259 Böcker: Mästerliga växtplanscher återfunna [Bengt Jonsell] Bland herbariearken i Naturhistoriska riksmuseet hittade Bertil Nordenstam av en slump en av de försvunna växtbilder som bröderna von Wright målat för en tänkt publicering i planschverket Svensk Botanik. En noggrann eftersökning i museets omfångsrika herbarieskåp resulterade i ytterligare knappt sextio bilder som nu presenteras i en vacker utgåva.

Botaniska föreningar: Mossornas Vänner

Framsidesbild: Form- och färgvariation hos olika ståndarknappar. Teckning av den 14-årige Gunnar Erdtman.

Baksidesbild: Brokförgätmigej Myosotis discolor