SBT häfte nr 3-4/2020

129 Innehåll

Klicka här om också du vill ha SBT.

131 Mora Aronsson: Våren då naturen återupptäcktes.

132 Didrik Vanhoenacker: Svalört är onödigt snygg — Dess vackra blomma behöver egentligen inte vara så stilig.

134 Ronny Alexandersson: Den bedrägliga nornan — Ronny beskriver nornans pollinationekologi och hur han klistrade små lappar på dess pollenpåsar när han doktorerade på arten.

136 Emil V. Nilsson: Ängs- och naturbetesmarkernas uppgång och fall — vad är grundorsaken till att gräsmarkernas arter minskar? Läs artikeln här.

138 Anders Lindholm och Henrik Weibull: Himlabacken öppnar sig —författarna berättar om en dag för biologisk mångfald med Enköpings kommuns parkarbetare.

140 Emil V. Nilsson: Räkna med floraväktaren — redaktören fick följa med Bengt Stridh när han floraväktade backsippor. Läs artikeln här.

144 Jan Y. Andersson: Nu anpassar vi floraväkteriet till nya rödlistan —Jan ansvarar för floraväkteriet som styrelseledamot i Svenska Botaniska Föreningen och berättar hur det kan ändras i och med att en ny rödlista publicerats i april 2020.

148 Anders Jacobson & Per Toräng: Lär dig signalarter för ängs- och naturbetesmark. Anders och Per lyfter fram de signalarter som jordbruksverket tagit fram för ängs- och naturbetesmarker. I artikeln har de tre värdepyramider som kan användas för att rangordna tre olika typer av gräsmark. Läs artikeln här.

154 Emil V. Nilsson: Vad gör Naturvårdsverket åt att gräsmarkerna minskar? Redaktören intervjuade fem personer från Naturvårdsverket om hur de arbetar för att gynna de kärlväxter och annan biologisk mångfald som är knuten till våra naturliga gräsmarker.

162 Göran Mattiasson & Emil V. Nilsson: Hur Ojnareskogen räddades och Bästeträsk blir nationalpark. Läs hur det gick till när Svenska Botaniska Föreningen engagerade sig, framför allt genom Göran Mattiasson, i det som vi idag kan konstatera blivit svensk naturvårds hittills största seger.

172 Erik Kohlström: Upplev jättemöjan — läs den kärleksfulla beskrivningen av den ovanliga jättemöjan som bara finns i två åar i Skåne.

176 Johan Rova: Upptäck fjällväxterna i Staikas skugga. Johan presenterar ett fjällområde som är spännande för botaniska äventyr på gränsen mellan Pite och Lule lappmark. Läs artikeln här.

180 Lennart Stenberg och Torbjörn Tyler: Mjukfibbla Crepis Mollis etablerad i Norrbotten — hur gick det egentligen till när arten upptäcktes?

186 Sebastian Sundberg m fl. Var fjärde växt och svamp är rödlistad — En grupp från SLU Artdatabanken skriver om orsakerna bakom att allt fler svampar, lavar, mossor, alger och kärlväxter är rödlistade. Läs artikeln här.

192 Emma Enfjäll: Gå på upptäcktsfärd i skogen — Emma visar hur det går till när hon söker efter naturvårdsarter i naturskogar.

196 Thomas Karlsson & Magdalena Agestam: Ett stort Sorbus eller flera släkten? Författarna bemöter den kritik som Mikael Hedrén och Joel Levin framför angående uppdelning av det traditionella släktet Sorbus.

200 Mikael Hedrén & Joel Levin: Sorbus — ett släkte. En slutreplik på föregående artikel.

202 Torbjörn Tyler: Till minne av Thomas Karlsson. Det här är en personlig minnestext med mycket värme och kära minnen om den nyligen bortgångne Thomas Karlsson.

208 Föreningsnytt. Svenska Botaniska Föreningen har varit med och organiserat Vårkollen, ett medborgarforskningsprojekt i samarbete med SLU. Här presenteras delar av resultatet.

Baksida. Staffan Åström från Jämtlands Botaniska Sällskap presenterar ett naturvårdsfall med en sjö där vattenytan har höjts och dränkt värdefulla arter knutna till de ovanliga kalkbleken som finns på platsen.

Framsidesbild: Slåtter i Mjällbo, Uddebo, södra Västergötland. [Foto: Thomas Tranefors]

Baksidesbild: Naturvårdsbränning i Mästocka ljunghed, Halland, 24 april 2020. [Foto: Carina Lundqvist]