SBT häfte nr 5/2020

209 Innehåll

Förstasida SBT 114:5(2020). Illustration: Johanna Emgård
Klicka här om också du vill ha SBT.

211 Mora Aronsson: Nu ökar växtintresset!

212 – 219 Jan Y. Andersson, Patrik Engström & Emil V. Nilsson: Notiser

220 Emil V. Nilsson: Succé när skolelever sår blomsterängar. Läs artikeln här.

226 Pär Eriksson & Gillis Aronsson: Båtfors bjuder på älvängar och svämskogar vid Dalälven

230 Staffan Åström: Bleke och kalktuff gör Jämtlands flora speciell. Läs artikeln här.

236 Hans Rydberg: Gotlandsmaskrosen är utdöd i Sverige och världen

242 Lina Tomasson: Kotula hotar mångfalden på våra strandängar

250 Sebastian Sundberg & Tommy Löfgren: Den förbisedda tallknipproten är funnen i Svealand. Läs artikeln här.

254 Lars Hedenäs: Forskning avslöjar dold mångfald och nya arter bland mossor i norr

260 Ellen Schagerström, Susanne Qvarfordt & Sofia Wikström: Var finns den frilevande blåstången?

264 Linda Johannesson & Jesper Wadstein: Här är nyckeln till Sveriges alla bladmossor (recension av Nationalnyckeln Bladmossor: Vitmossor – knappnålslavar av Lönnell & Hallingbäck).

265 Mikael Milden: Fullastad med inspiration (recension av Upplevelser i Stockholms natur av Hansson, Karlöf & Ohlin)

266 Ingemar Södergren: Är etisk reflektion skogens räddning? (recension av Skogen på andra sidan hyggena av Engelmark)

267 Tobias Ivarsson: Nästan 40 procent av granarterna rödlistade (recension av Gran: grann, grandios och rik av Ehnström & Holmer)

268 Föreningsinformation: Svenska Botaniska Föreningen och framtiden. Läs artikeln här.

Omslagets insida: Gotlands Botaniska Förening 40 år