SBT häfte, nr 6 / 2017

Innehåll
294 Reflexion: Botanik för fågelskådare [Eva Waldemarson]

295 Christoffer Pencak & Erik Ljungstrand: Selleristäkra funnen på Hisingen
Oenanthe javanica found on the island of Hisingen, southwest Sweden
I början av juni i somras hittade Christoffer Pencak en för honom helt okänd växt i Klare mosse på Hisingen i Göteborgs kommun. Erik Ljungstrand tillfrågades och föreslog arbetsnamnet selleristäkra Oenanthe javanica, ett förslag som kunde bekräftas när växten väl började blomma i augusti. Fyndet var högst oväntat, då selleristäkra tidigare bara är rapporterad från en italiensk och två engelska lokaler i hela Europa. Arten odlas dock både som grönsak och till prydnad samt även i akvarier, och förefaller vara fullt härdig hos oss, varför den kanske kan etablera sig på fler lokaler i södra Sverige.

305 Lars Arvidsson & Ola Hammarström: Flyttning av träd – en metod att rädda hotade lavar
Moving trees – a method to save their rare corticolous lichens

312 Torbjörn Tyler: Nyheter bland svenska stångfibblor
Novelties in Swedish Pilosella
Torbjörn Tyler känner nog våra fibblor bättre än någon annan. Här presenterar han en uppdaterad genomgång – inklusive en bestämningsnyckel – av släktet Pilosella. Stångfibblorna har ett mycket komplicerat och varierande sexliv och de taxonomiska svårigheterna blir därefter.

331 Johan Bergstedt, Anna-Lena Axelsson, Jesper Karlsson, Johanna Lönander, Lina Törnqvist & Per Milberg: Förändringar i Eklandskapet 1927 till 2013: i den första riksskogstaxeringens fotspår
The first Swedish National Forest Inventory revisited: changes between 1927 and 2013
Fältprotokollen från den första riksskogstaxeringen på 1920-talet har nu digitali­serats och gjorts tillgängliga för forskningen. Det innebär att man idag kan upprepa inventeringen – med dåtidens metodik – och därmed kunna göra en exakt jämförelse mellan nu och då och se hur landskapet har förändrats. Här får vi ett exempel från det så kallade Eklandskapet söder om Linköping.

344 Ulla-Britt Andersson & Thomas Gunnarsson: Kotula – en invasionsart i drönarperspektiv
Recent expansion of Cotula coronopifolia (Asteraceae) on Öland, SE Sweden
Kotulan verkar ha kommit för att stanna på Sydsveriges strandängar. Med en drönare kan man lättare få en överblick och bättre följa invasionsförloppet.

348 Tomas Hallingbäck: Exkursionen till Vadehavet
De nordiska botaniska föreningarna har sedan några år arrangerat gemensamma exkursioner och sommarens resa gick längst ner i sydväst, till Vadehavet. Tomas Hallingbäck var med.

351 Peter Ståhl: Till minne: Anders Delin (1935–2017)
Efter en tids sjukdom har Anders Delin gått bort, strax innan hans stora livsverk om Hälsinglands flora kommer i tryck

353 Mats Rydén: De viktiga namnen [Wright: The naming of the shrew]
Mats Rydén har läst en underhållande introduktion till namngivningens historia.

354 Bengt Jonsell: Orkidéer i Europa [Mossberg & Ærenlund Pedersen: Orkidéer i Europa]
Bengt Jonsell har tjusats av Bo Mossbergs och Henrik Ærenlund Pedersens nya orkidébok där både text och bild håller högsta internationella klass.

356 Föreningsnytt: Välkommen på föreningskonferens i Uppsala 10 –11 mars tjugohundraARTon!;
Kallelse till SBF:s årsmöte

Våra regionala föreningar: Uddevalla Botaniska Förening

Framsidesbild: Kotula Cotula coronopifolia breder ut sig på strandängarna på östra Öland
Baksidesbild: Strandkrypa Lysimachia maritima