SBT häfte nr 6/2019

341 Innehåll

343 Reflexion: Vintertid [Eva Waldemarson]

344 Johan Elmberg: Kråkfåglar som fröspridare: August Heintze visade vägen för hundra år sedan
August Heintze realised a century ago that corvids are important seed dispersers
Hamstrande nötskrikors stora betydelse för ekens föryngring och spridning är väl känd. Många känner också till att nötkråkan har samma roll för hassel och cembratall. Tack vare en mer än hundra år gammal – och länge förbisedd – forskargärning är det nu dags att inse att också kråkor och skator är viktiga för spridningen av en mycket lång rad växter. Johan Elmberg menar att det är på tiden att August Heintzes beundransvärda livsgärning blir uppmärksammad.

350 Erik Ljungstrand: Stor svalört äntligen påvisad i Sverige
Ficaria verna ssp. fertilis found in Sweden – at last
Stor svalört har för första gången påträffats i Sverige. På den numera landfasta Utänge ö i Breviks kile på västra Tjörn upptäcktes en förekomst av denna västliga underart våren 2019. Mellanformer gentemot vår vanliga svalört förekommer också på lokalen, men sådana intermediärer är redan, sedan mer än tjugofem år, kända från Bohuslän.

356 Sven G. Nilsson & Örjan Fritz: Strandjordtunga – nya fynd i oreglerade sjöar i Småland
Geoglossum littorale – new records in two unregulated lakes in Sweden
Sommaren 2018 var extremt varm och torr, vilket gav en lång höstperiod med lågt vattenstånd. Då erbjöds ett gynnsamt tillfälle att söka efter strandjordtunga – en nära nog endemisk art för Sverige. Krypande och kikarspaning på sjöstränderna bar frukt. Kanske upptäckte Sven G. Nilsson och Örjan Fritz rentav världens största förekomst av strandjordtunga vid sjön Möckeln.

366 Isak Lidström & Ingvar Svanberg: Simdynor av säv eller vass
Buoyancy belts made of club-rush or reed
Trots att människan sedan urminnes tider levt i nära kontakt med vatten, saknar hon likafullt en medfödd förmåga att simma. Hon har däremot lärt sig att utnyttja olika hjälpmedel för att ta sig fram på vattnet, och dessa hjälpmedel har ofta bestått av växter. När barn och ungdomar förr tog sina första simtag, använde de sig inte sällan av olika slags flytetyg tillverkade av säv eller vass. Det är en uråldrig metod som användes i Sverige ännu för en generation sedan.

372 Ebbe Zachrisson: Hällebräckan vid Tomsan. Aktivering och utveckling av en fröbanksförekomst i Uppland
Activation and development of a possibly very old seed-bank population of Saxifraga osloënsis in Uppland, south-eastern Sweden
Skulle verkligen de tusentals hällebräckor som blommade året efter att jordtäcket banats av på en gammal åker komma från en över tvåtusen år gammal fröbank? Ebbe Zachrisson utesluter dock inte en lägre ålder för den aktiverade förekomsten.

385 Lars Arvidsson: Lichenologisk graffiti
Lichenological graffiti
Klotter på väggar och cementmurar är något vi fått vänja oss vid under 1900-talets senare del. Betydligt ovanligare är metoden att i mattor med tuschlav skriva sitt namn eller signatur på berghällarna. Lars Arvidsson beskriver fenomenet från några klippor på Västkusten.

390 Håkan Pleijel: Den gula zinkviolen – tundraväxten som blev metallofyt
The Zink Violet – the ice-age relict that became a metallophyte
Somliga växter lyckas med konststycket att växa på jordar med höga halter av giftiga metaller. En del har blivit så förändrade på kuppen att vi kallar dem för egna arter eller underarter. Zinkviolen är en av dem. Håkan Pleijel har besökt den och andra så kallade metallofyter i gränstrakterna mellan Tyskland och Belgien.

399 Ingemar Jonasson: Rhodos. April 1968
Att för allra första gången få möta en prunkande Medelhavsvår, speciellt när man kommer från ett råkallt Vintersverige, kan vara helt överväldigande. Ingemar Jonasson tar oss med till Rhodos för lite drygt femtio år sedan.

401 Böcker: Hälsinglands flora [Stefan Grundström]
Stefan Grundström imponeras av den nyutkomna Hälsinglands flora, en mycket informationstät landskapsflora som ger läsaren många nya insikter om arternas och natur­typernas ekologi.

404 Föreningsnytt: Botanisk resa till Nordkalotten

404 Föreningsnytt: Välkommen till föreningskonferensen i Uppsala   14 –15 mars 2020!

404 Föreningsnytt: Ledig plats

404 Föreningsnytt: Kallelse till SBF:s årsmöte

404 Föreningsnytt: SBF nu tillbaka på trädgårdsmässan

Våra nordiska föreningar: Dansk Botanisk Forening

Framsidesbild: Skata som äter rönnbär
Baksidesbild: Ostronört Mertensia maritima