SBT häfte nr 6/2020

Klicka här om också du vill ha SBT.

273 Innehåll

275 Mora Aronsson: En kul och en tråkig nyhet

276 – 283 Gabrielle Rosqusit, Sebastian Kirppu, Ulla-Britt Andersson och Ebba Werner: Notiser (kortare texter).

284 Emil V. Nilsson: Har naturskogarna någon framtid? Läs artikeln här.

292 Bjarne Tutturen: Så gick det till när vi upptäckte en tidigare okänd urskog.

296 Lennart Bratt: Dalarnas vackraste rikkärr finns i Drevfjällen. Läs artikeln här.

300 Elisabet Ottosson: Fler svampar på rödlistan.

306 Ulla-Britt Andersson & Tommy Knutsson: Vresalmen är akut hotad.

314 Torbjörn Tyler: Biologiska museet listar nya arter för Sverige 2019.

322 Per Wahlén, Lars Stibe & Kirsten Malmström: Luddmålla återfunnen i Sverige efter hundra år. Läs artikeln här.

328 Andreas Oxenstierna: Skogsknipprotens underarter är dåligt utredda i Sverige.

330 Barbro Risberg: Samlad kunskap om Nordens orkidéer (recension av Nordens orkidéer av Sven Birkedal).

331 Jan Y. Andersson: Växternas samarbete fascinerar (recension av Växtvärldens uppkomst och utveckling av Lars-Olof Björn, Dimitri Shevela & Ingvar Kärnefelt).

332 Jan Y. Andersson: Det här är årets växt.

333 Jan Y. Andersson: Tibast är Årets växt 2021.

335 Kallelse till SBF:s årsmöte 2021.

336 Eva Waldermarson har lämnat oss.

336 Jan Y. Andersson i ny grupp som säkerställer artfynd.

Omslagets insida: Hur sänder man live på nätet?