SBT volym 101 (2007)

Häfte 1 – PDF

Häfte 1
1 Ordföranden har ordet: Ett sekel med botaniken 
3 Nils Lundqvist: SvenskaBotaniska Föreningen 100 år (Svenska Botaniska Föreningen 100 years) 
19 Bengt Jonsell: Svensk botaniskforskning under 1900-talet (Botanical research in Sweden in the 20th century) 
55 Jenny Beckman: Amatörbotanikens1900-tal (Amateur botany in twentieth-century Sweden) 
65 Anders Bohlin: Vegetations-och floraförändringar under 1900-talet (Changes in vegetation and flora in Sweden duringthe 20th century) 


Häfte 2 – PDF

Häfte 2 – PDF
81 Ordföranden har ordet: Floraväktarna tjugo år 
83 Mora Aronsson: Floraväktarnashistoria (History of “Floraväktarna” – guardians of theSwedish flora) 
85 Krister Larsson: Bränning ochmarkstörning gynnar hotade arter i Halland (The use of fire and disturbance when preservingthreatened species in Halland, SW Sweden) 
91 Margareta Edqvist (red.): Tillståndet för våra akut hotade kärlväxter (A survey of the critically endangered (CR)vascular plants in Sweden) 
147 Jerry Skoglund: Sandbrodd påÖland – ett gammalt nyfynd (Milium vernale discovered on Öland, SESweden) 
151 Debatt: Vad behöver ennaturvårdare veta? 
154 Inventera iPite lappmark! 
155 Botanisk litteratur: Norsk lavflora ; Blekinges flora 
157 Föreningsnytt: SBF:sjubileumsfond ; Kurs om vattenväxter Guldluppen 2007 ; Föreningskonferensen 2007 ; Linnea – Årets växt 2007 


Häfte 3/4 – PDF

Häfte 3-4
161 Ordföranden har ordet: Linnés levande lärjungar 
162 Magnus Lidén: Nunneörter ochandra rökar (Corydalis in Sweden and China) 
165 Irmgard Blindow, Werner Krause, Erik Ljungstrand & MarjaKoistinen: Bestämningsnyckelför kransalger i Sverige (Key to the Swedish species of charophytes) 
221 Eva Willén & Anna Tolstoy: Käringhår, stinksvans och rödglidare – svenska namnpå alger (Swedish names on algae) 
237 Mats Wirén: Kalkbräken iLimhamns kalkbrott – en ny och isolerad fyndplats (An isolatedfind of Gymnocarpium robertianum in SW Skåne, S Sweden) 
239 Botaniskt nytt: Inventera iVästerbottens län ; Fina fynd; Rättelse


Häfte 5 – PDF

Häfte 5
241 Ordföranden har ordet: Vad händer i Europa? 
242 Joakim Ekman, Gunnar Hammar & Ebbe Zachrisson: Tistelsnyltrot funnen i Uppland! (Orobanchereticulata discovered in Uppland, SE Sweden) 
247 Ulf Swenson, Karin Martinsson & Karleric Eiderbrant: Eric Ragnar Sventenius – arbetarsonen som blevträdgårdsdirektör på Gran Canaria (Eric Ragnar Sventenius – from Småland to GranCanaria) 
267 Gundela Lindman: Ettblomsterrike på Latorpsplatån (Flowers reveal former land-use) 
276 Botanisk litteratur: Šattut Sámis, en samisk fotoflora 
277 Håkan Slotte: Majviva ochälväxing på slåttermark (The decline of Primula farinosa and Sesleriauliginosa in semi-natural meadows) 
281 Livia Wanntorp: Porslinsblommornasevolution – gamla och nya metoder löser gåtan (Old and new methods help us understand theevolution of Hoya
287 Nadja Niordson: Luddvårlökåterfunnen i Blekinge – efter 130 år! (Gagea villosa found in Blekinge, SESweden) 
289 Christina Wedén. & Eric Danell: Den första odlade tryffeln i Norden funnen påGotland (The first cultivated truffle in Scandinaviaproduced on Gotland) 
292 Eva Grafström: Peloria pånorra Alnön 
293 Emil Nilsson: Angåendemonstren på Alnön 
294 Crister Albinsson: Äventyr påIsland 
297 Hans Thulin: Botanikdagarnapå Gotland 
301 Föreningsnytt: Fototävlingenär avgjord! ; De vilda blommornas dag 2007 ; Rättelse 


Häfte 6 – PDF

Häfte 6
305 Ordföranden har ordet: Jubileumsåret summeras 
306 Lars Ferm: Förstamarskgräset i Sverige (Spartina anglica found in Sweden) 
309 Ingemar Jonasson: Där det växervilda tulpaner (Where wild tulips grow) 
321 Jan Mascher: Nya fynd iÅngermanlands flora (Additions to the flora of Ångermanland,east-central Sweden) 
347 Marie Lundström, Åsa Forsum & Johanna Witzell: Hotar kvävetillförsel kvaliteten på svenska blåbär? (Does nitrogenenrichment threaten the quality of Vaccinium myrtillus berries?) 
351 Jan Kuylenstierna: Häxörternakring Lygnern (Circaea around Lake Lygnern, SWSweden) 
356 Botanisk litteratur: Margaretas nya böcker 
359 Ulla-Britt Andersson & Thomas Gunnarsson: Dvärglåsbräken och jordtunga på Öland (Botrychiumsimplex consistently found together with Geoglossum sp.on Öland, SW Sweden) 
360 Thomas Strid: Fjällvivan iLule lappmark samt en iakttagelse kring artens ekologi (Primulascandinavica in Lule lappmark in the Swedish Scandes) 
365 Föreningsnytt: Kallelseårsmöte 2008 ; Följ med till Kreta! ; Vi reser till Karelen! 
367 Innehåll volym101