SBT volym 106 (2012)

Häfte 1 – PDF

Häfte 1
1 Ordföranden har ordet: Floraväktarna 25 år 
Välkomna tillBotanikdagarna i Hälsingland! 
3 Andreas Malmqvist, Martin Westberg, Svante Hultengren & LarsArvidsson: Daggigpunktsköldlav och punktsköldlav – gamla och nya bekantskaper i Sverige (Distributionof Punctelia jeckeri and P. subrudecta inSweden) 
11 Ingvar Backéus: Grönlandsväxtvärld (Botanical notes from Greenland) 
24 Sven Fransson: Lavdöd efterhögvatten (Flooding event kills epiphytic lichens) 
32 Erik Ljungstrand: Glansbräken iSverige – ett tillägg (Asplenium adiantum-nigrum in Sweden –an addition) 
35 Ingemar Jonasson: Turkisk vår (Turkishspring) 
51 Magnus Lidén: Spira i spiral (Flowermorphology in Pedicularis
55 Stefan Grundström & Jan-Olof Tedebrand: Våra artrika vägkanter 
59 Göran Mattiasson: Snyltarestoppade vägbygge (Successful transplantation of Orobancheminor in Skåne, south Sweden) 
62 Styrelsen informerar: Nationalpark eller kalkbrott? 
63 Föreningsnytt: Välkommen tillinventeringsläger i Pite lappmark!; Projekt SBF:s växtatlas: Inventering avvita fläckar i Lule lappmarks skogsbygd; Kom ihåg att betalamedlemsavgiften! 
64 Ulla-Britt Andersson: Årets växt 2012 – kattfot 


Häfte 2 – PDF

Häfte 2
65 Ordföranden har ordet: Nya namn 
66 Niklas Lönnell: Årets mossa2012 – dunmossa 
67 Lars Fröberg: Kompletteringartill kärlväxt­floran i Blekinge (Additions to the vascular flora of Blekinge,Sweden) 
100 Birgitta Herloff: Johan ErnstPalmér (Johan Ernst Palmér – a biographical sketch) 
107 Jörgen Petersson: Unik natureller kalkbrott på norra Gotland? (The unique fauna and flora of the Bästeträsk areaon Gotland) 
120 Hans Rydberg: Cyanmaskrosen –en skönhet i gräsmattan (Taraxacum cyanolepis – a beauty amongdandelions) 
123 Eva Willén & Inger Wallentinus: Druvgryn, spetsslick och vattensten – nya svenskanamn på rödlistade alger (New Swedish names on algae) 
125 Botanisk litteratur: En välkommen bohusflora 
127 Föreningsnytt: Föreningskonferensen2012; Botanikläger för unga 16–20 juni; Två nya hedersmedlemmar;Inventeringsläger i Åsele lappmark 
128 Hittaartrikaste kvadratmetern! 
128 Mats Ottosson: Finns”vägfrost” i Sverige? 


Häfte 3/4 – PDF

Häfte 3/4
129 Ordföranden har ordet: Mellan hägg och syren 
130 Stefan Grundström, Elisabeth Nilsson & Lennart Vessberg: Mjällådalen – ett storslaget landskap med rikmångfald (Rich fauna and flora found in the Mjällådalenvalley, east-central Sweden) 
138 Thomas Karlsson: Nya namn förnordiska växter. 1. Lummerväxter–kirimojaväxter (Novelties inthe flora of Norden. 1. Lycopodiaceae–Annonaceae) 
156 Karin Viklund: Linet i Sverige (Flaxcultivation in Sweden) 
165 Else-Marie Karlsson Strese, Clas Tollin & Jenny Hagenblad: Den svenska humlens ursprung (Humuluslupulus in Sweden) 
177 Björn Widén: Hur går det förbacksippan? (Status of Pulsatilla vulgaris ssp. vulgaris inSweden) 
189 Maria Pettersson: Vinna ellerförsvinna – ett försök att rädda stor tofsäxing (Trying tosave Koeleria grandis in Sweden) 
194 Svenska Botaniska Föreningens atlasgrupp: En svensk kärlväxtatlas (A Swedishatlas of vascular plants) , Referenser till Appendix
201 Debatt. Kaj Sand-Jensen & Hans Henrik Bruun: Ölands växtrikedom håller på att kvävas (Öland’s uniqueplant diversity is under threat from intensive cattle farming) 
204 Debatt. Länsstyrelsensvarar 
205 Botanisk litteratur: Strindberg och växterna 
207 Föreningsnytt: Lyckadkonferens om hotad mångfald i skogen 
208 Botaniskt nytt: Växt som fångarmaskar under jorden 


Häfte 5 – PDF

Häfte 5
209 Ordföranden har ordet: Botaniskt högtryck 
210 Ola Malm: Skråpsnyltrotfunnen i Visby (First Swedish find of Orobanche flava
212 Börje Bager: Berberissnyltrotfunnen på Billingen (Orobanche lucorum found inVästergötland, S Sweden) 
214 Lars Arvidsson, Svante Hultengren & Ulf Larsson: Mångfruktig silverlav Parmelina quercina –en för Sverige ny bladlav (Parmelina quercina new to Sweden) 
217 Thomas Karlsson: Nya namn pånordiska växter. 2. Kallaväxter–sparrisväxter (Novelties in the flora of Norden. 2.Araceae–Asparagaceae) 
233 Gabrielle Rosquist & Richard Åkesson: Martornen i Skåne behöver hjälp (The statusof Eryngium maritimum in Skåne, southernmost Sweden) 
238 Arne Holmer: Hur räddar vimosippan? Glädje och bekymmer vid vård av mosippelokaler i Närke (Saving Pulsatillavernalis in Närke, south-central Sweden) 
243 Barbro Risberg: Höstblomningmed vårkänsla (Autumn flowers in Crete) 
249 Peter Ståhl: Knärot är beroende av gammal skog (Statusof Goodyera repens in Sweden) 
255 Brita Svensson: Botanikdagarnai Hälsingland 
260 Stina Weststrand: Botanikdagarnai Hälsingland – en sammanfattning i bilder 
262 Kjell Furuset: Vad betydernamnet kabbleka? (What does the Swedish plant name “kabbleka” mean?) 
265 Mats G. Nettelbladt: Nickfibbla i Pite lappmark (Firstdocumented find of Pilosella sphaerocephala in Sweden for avery long time) 
266 Botanisk litteratur: Ålands flora 
267 Styrelsen informerar: Nationalpark eller kalkbrott? 
270 Rickard Jansson: Lyckatbotanikläger för unga 
271 Föreningsnytt: Blekingebläddran– ny tidskrift; Norrbottens flora, del 1; Guldluppen 2012 till KerstinEkman 


Häfte 6 – PDF

Häfte 6
273 Styrelsen har ordet: Mitt i vintern 
274 Åke Svensson & Charlotte Wigermo: Smultronfingerört – en ovanlig art som hållerställningarna Potentilla sterilis in Skåne, southernmost Sweden , Tabell över samtliga lokaler
277 Thomas Karlsson: Nya namn pånordiska växter. 3. Kaveldunsväxter–strimbladsväxter Novelties inthe flora of Norden. 3. Typhaceae–Marantaceae 
292 Torbjörn Tyler: Liljas önskan iuppfyllelse: strandflenört funnen i Skåne Scrophularia umbrosa found in Skåne, southernmost Sweden 
295 Ingvar Kärnefelt & Jan Thomas Johansson: Lundgamander funnen på ny lokal i Halland Teucriumscorodonia found inHalland, southwestern Sweden 
298 Erik Ljungstrand: Hedjungfrulinäntligen påvisat i Sverige Polygala serpyllifolia found in Sweden – at last 
309 Mora Aronsson, Sanna Black-Samuelsson, Margareta Edqvist, Erik Persson,David Ståhlberg & Jens Weibull: Kulturväxtsläktingar – något att bry sig om Crop wildrelatives – something to care about 
319 Magnus Lidén: Klass motklass 
320 Botanisk litteratur: Margaretas nya böcker 
321 Mats Rydén & Ingvar Svanberg: Kabblekans namn The Swedish plant name ”kabbleka”. Areply to Furuset 
322 Sebastian Sundberg: Högtravande fältgentianor, norska specialiteter ochlättillgängliga rikfjäll Botanical excursion to Norway 
327 Jan Ingar Iversen Båtvik: Botanisk ekskursjon til søndre Finland 
333 Föreningsnytt: Botanisk resatill franska Alperna 
334 Föreningsnytt: Redaktör sökes; Kallelse till SBF:s årsmöte; Komihåg att betala medlemsavgiften! 
335 Föreningsnytt: Föreningskonferens 9–10 mars i Uppsala  
335 Innehåll volym 106