SBT volym 107 (2013)

Häfte 1 – PDF

Häfte 1
Innehåll  
3 Ledare: Nytt år och nyaaktiviteter 
4 Ingemar Jonasson: Försvinnandebohuslänska hagmarker och deras växter Disappearing seminatural grasslands in Bohuslän,southwestern Sweden 
14 Thomas Karlsson: Nya namn pånordiska växter. 4. Vallmoväxter–jungfrulinsväxter Novelties inthe flora of Norden. 4. Papaveraceae–Polygalaceae 
28 Jerry Skoglund: Misteln iVästerås Strong increase of Viscum album atits northern Swedish limit 
42 Brita Svensson & Bengt Carlsson: Hur ska vi bevara tidigblommande ögontröster i degotländska ängena? Protecting early-flowering Euphrasia onGotland, southeast Sweden 
52 Lars Olof Björn: Strigolaktoner– viktiga signalsubstanser inom och mellan växter Strigolactones:Important signal substances within and between plants 
54 Anders Bohlin: Varför skrevinte Linné om insekternas roll som pollinatörer? Why did notLinnaeus write more on insects as pollinators? 
58 Magnus Lidén: Vriden ledtrådi fådd lilja Twisted clue in gotten lily 
61 Föreningsnytt: Inventering avvita fläckar i Lule lappmark ; Inventeringsläger i Pite lappmark ; Botanikläger för unga i Halland ; Stipendier till Botanikdagarna 
63 Årets växt 2013: Blåklint 
64 Välkomna tillBotanikdagarna i Dalsland! 
Våra regionala föreningar: Föreningen Smålands flora
Häftets bild: Kärrnocka


Häfte 2 – PDF

Häfte 2
65 Innehåll 
67 Ledare: Ordförandeklubbanbyter ägare 
68 Göran Mattiasson: Sandnörel –resultat efter fem år Measures to save Minuartia viscosa atits last Swedish locality 
73 Anja Ödman: Sandstäppen iSkåne – dåtid, nutid och framtid Xeric sand calcareous grasslands in Skåne – athreatened habitat 
80 Thomas Karlsson: Nya namn pånordiska växter. 5. Rosväxter Novelties in the flora of Norden. 5. Rosaceae 
95 Stina Weststrand: På jakt eftermosslumrarnas historia Mapping the history of the spikemosses 
100 Ola Bengtsson & Heidi Paltto: Förändringar i moss- och lavfloran under 17 år iHärryda Changes in the epiphytic flora over 17 years inHärryda, southwest Sweden 
106 Hand Rydberg: Hur man samlarmaskrosor How to collectdandelions 
115 Ulla-Britt Andersson: Årets växt 2012 var kattfot – hur gick det? Antennaria dioica in Sweden 
118 Anders Delin: Kattfoten iHälsingland Antennaria dioica in Hälsingland, central Sweden 
124 Läsvärt: Ny upplaga avKroken ; Närkes flora 
126 Föreningsnytt: De vildablommornas dag ; Floraväktarkurs ; Inventeringsläger i Västerbotten ; Kolla adressen! ; Stipendier till Botanikdagarna ; Föreningskonferensen 2013 ; Guldluppen 2013 
128 Årets mossa 2013: Lysmossa 
Våra regionala föreningar: Dalarnas Botaniska Sällskap
Häftets bild: Drakblomma


Häfte 3/4 – PDF

Häfte 3/4
129 Innehåll 
131 Ledare: Vi ses påsöndag! 
132 Stefan Grundström: Botanisten RolfLidberg Rolf Lidberg –the botanist 
Artikeln finns att köpa som ett separat häfte – lämpligt som present – frånkansliet. Pris 100 kr inkl. porto.
237 Läsvärt: En ny Närkeflora ; Växter i Sameland 
240 Föreningsnytt: Göran Lundeberg(1929-2013) ; Lär känna våra sällsynta fjällväxter ; Floraväktarkurs 
Våra regionala föreningar: Föreningen Bohusläns Flora
Häftets bild: Knottblomster


Häfte 5 – PDF

Häfte 5
241 Innehåll 
243 Ledare: Sommaren varvarm och lång 
244 Erik Ljungstrand: Dvärgandmat – nyför Norden 
Wolffia arrhiza found in Sweden, new to the Nordic countries
252 Anders Delin: Ryl – gynnadeller missgynnad av brand? 
Fire – positive or negative for Chimaphilaumbellata?
264 Thomas Karlsson: Nya namn pånordiska växter. 6. Almväxter–korsblommiga 
Novelties in the flora of Norden. 6.Ulmaceae–Brassicaceae
288 Lars Olof Björn: Ginkgo – detkinesiska tempelträdet 
Ginkgo biloba – the maidenhair tree
292 Staffan Kihl: Botanikdagarnai Dalsland 
Botany Days in Dalsland
297 Ulla-Britt Andersson: Nya fynd från Öland 
Vicia dumetorum and Lactuca tatarica foundon Öland, Sweden
298 Inge Maslund: Noppan iögat 
299 Läsvärt: Botaniskabilder till allmänheten ; Nordic Lichen Flora, volym 5 
302 Ingvar Kärnefelt: Sven Snogerup –ett liv med botaniken 
304 Föreningsnytt: Nationalparkeller kalkbrott? 
Våra regionala föreningar: Ölands botaniska förening
Häftets bild: Ryl


Häfte 6 – PDF

Häfte 6
305 Innehåll 
307 Ledare: Sverige ochskogsbruket 
308 Bengt Oldhammer & Sebastian Kirppu: Tallnaturskogen i nytt ljus 
Old-growth Pinus sylvestris forestsare rapidly disappearing in Sweden
322 Hans Rydberg: Taggsallat – enart under spridning 
Lactuca serriola on the increase in Sweden
329 Thomas Karlsson: Nya namn pånordiska växter. 7. Sandelträdsväxter–aukubaväxter 
Novelties in the flora of Norden. 7.Santalaceae–Garryaceae
344 Victor Johansson, Thomas Ranius & Tord Snäll: Brist på gamla ekar hotar lavar 
Old oaks and lichens
350 Mats Sonesson: Att levatillsammans på en fjällbjörk 
Niche separation of two lichens on Arctic downybirch
354 Ingvar Backéus: Gunnar Björkmanoch hans expedition till Lule lappmark 1924 
Gunnar Björkman’s expedition to Swedish Lapland in1924
359 Åke Andrén-Sandberg: Möte med nornan 
I met Calypso bulbosa 
362 Roland Moberg: Rolf Santesson– med lavar som specialitet 
364 Läsvärt: Margaretasböcker 
366 Läsvärt: Växterna vetmer än du tror! 
368 Föreningsnytt: Kallelse tillSBF:s årsmöte ; Föreningskonferens 8–9 mars i Uppsala ; Föreslå kandidater till Guldluppen! 
Våra regionala föreningar: Värmlands Botaniska Förening
Häftets bild: Norna