SBT volym 108 (2014)

Häfte 1 – PDF

Häfte 1
Innehåll 
3 Ledare: Botaniken och nätet 
4 Lars Hedenäs: Världens nordligaste lokaler för sandnäbbmossa The world’s most northern localities of Rhynchostegium megapolitanum 
11 Christer Solbreck: Tulkörten och klimatet. Om nyttan av långa tidsserier Climate effects in a landscape-scale patch system of Vincetoxicum hirundinaria 
18 Niina Sallmén: Lavfloran på aspar i Fiby urskog Lichens on aspen in Fiby urskog 
26 Anneli Sandström, Per Milberg & Brita Svensson: Har åtgärderna för att hjälpa mosippan varit effektiva? Ett steg mot evidensbaserad naturvård i Sverige Evidence-based conservation using unpublished results. A case study using Pulsatilla vernalis 
34 Laila M. Karlsson & Abitew Lagibo Dalbato: Enset – en mångsidig etiopisk gröda Propagation of the multipurpose Ethiopian crop Ensete ventricosum 
42 Thomas Karlsson: Nya namn på nordiska växter. 8. Måreväxter–verbenaväxter Novelties in the flora of Norden. 8.Rubiaceae–Verbenaceae 
60 Björn Nordzell: Slåtterblommans kärleksliv 
61 Årets växt 2014: Slåtterblomma 
62 Föreningsnytt: Resa till Møn; Stipendier till Botanikdagarna; Inventering av vita fläckar i Lule lappmark; Inventeringsläger i Pite lappmark 
64 Välkomna till Botanikdagarna i Ångermanland! 
Våra regionala föreningar: Gävleborgs Botaniska Sällskap
Framsidesbild: Slåtterblomma
Baksidesbild: Franslosta


Häfte 2 – PDF

Häfte 2
65 Innehåll 
67 Ledare: Invasiva växter 
68 Håkan Wittzell: Dvärgagen återupptäckt i Sverige efter 63 år som utgången Cyperus fuscus rediscovered in Sweden after 63 years 
78 Thomas Karlsson: Nya namn på nordiska växter. 9. Järneksväxter–flockblommiga Novelties in the flora of Norden. 9. Aquifoliaceae–Apiaceae 
102 Stefan Grundström: Floran på övergivna militära skjutfält i västra Tjeckien Flora of abandoned military areas in the western Czech Republic 
110 Åke Andrén-Sandberg: Skunkkallan – en amerikansk invandrare I met Lysichiton americanus 
113 Per Toräng: Betesdjuren styr majvivans höjd 
114 Gun Ingmansson: Botanisk resa till de franska Alperna 
121 Stefan Ericsson: Norskt atlasverk nu fullbordat 
123 Brita Svensson: Praktverk om biologiska samlingar 
125 Ulla-Britt Andersson: Hur går det för blåklinten? 
126 Föreningsnytt: Ny hedersmedlem; Lär dig mer om gräs!; Inventeringsvecka i Åsele lappmark; Föreningskonferensen 2014; Guldluppen 2014; Årets mossa 2014: Rävsvansmossa 
Våra regionala föreningar: Örebro Läns Botaniska Sällskap
Framsidesbild: Dvärgag
Baksidesbild: Martistel


Häfte 3/4 – PDF

Häfte 3–4
129 Innehåll 
131 Ledare: Nordiska möten 
132 Karin Martinsson & Svengunnar Ryman: Floristiska fragment från Olof Rudbecks tid Fragments of Rudbeckian floristics 
168 Sebastian Sundberg & Mora Aronsson: Hur går det för de svenska kärlväxterna i EU:s art-och habitat­direktiv? Status of Swedish vascular plants in EU’s Species and Habitats Directive , Appendix 1
188 Örjan Fritz, Andreas Malmqvist, Jacob Heilmann-Clausen, Ulf Arup, Stefan Ekman & Mats Niklasson: Bjurkärr – lavar och svampar i en unik småländsk bokskog Bjurkärr – a beech forest with a unique set of epiphytic lichens and wood-inhabiting fungi 
205 Per Toräng: Ett blommande Arktis 
206 Ingvar Backéus: Sankta Helena: En hotad endemisk flora. 1. Den ursprungliga floran och vegetationen och den historiska utvecklingen The threatened endemic flora of Saint Helena. 1.The original flora and vegetation and the historical development 
219 Ida Trift: Rosenmåra – ny art för Norden etablerad i Visby First Swedish find of Asperula cynanchica 
221 Niklas Lönnell: Mossor i skönlitteraturen 
223 Stefan Ericsson: Jan W. Mascher – naturalist i två landsändar 
Våra regionala föreningar: Gotlands Botaniska Förening
Framsidesbild: Besksöta
Baksidesbild: Alpnycklar


Häfte 5 – PDF

Häfte 5
225 Innehåll 
227 Ledare: Botaniken i ett föränderligt klimat 
228 Joakim Ekman: Finns pysslinglåsbräken i Sverige? A possible find of Botrychium tenebrosum A.A. Eat. in Sweden 
232 Ingvar Backéus: Sankta Helena: En hotad endemisk flora. 2. Situationen i dag The threatened endemic flora of Saint Helena. 2.The present situation 
245 Tore Mattsson: Mollösundsbjörnbär Rubus oredssonii – ett nytt krypbjörnbär från Bohuslän Rubus oredssonii – a new local species from Bohuslän, SW Sweden 
254 Victor Johansson, Niklas Lönnell, Sebastian Sundberg & Kristoffer Hylander: Hur släpps mossornas sporer? The importance of wind speed and turbulence on moss spore release 
260 Barbro Risberg: Vårblomning vid Bajkal 
270 Lars Fröberg: Inventering av vita fläckar i norra Lapplands skogsland An inventory of floristically poorly known areas in Swedish Lapland 
278 Stina Weststrand: Höjdpunkter från Møn 
282 Staffan Kihl: Botanikdagarna i Ångermanland Botany Days in Ångermanland 
287 Jörgen Petersson: Lars-Åke Pettersson 
288 Föreningsnytt: Botaniska resor med AviFauna; Rättelse; Höjd åldersgräns för ungdomsmedlemskap 
Våra regionala föreningar: Jämtlands Botaniska Sällskap
Framsidesbild: Gul nipsippa
Baksidesbild: Nipsippa


Häfte 6 – PDF

Häfte 6
289 Innehåll 
291 Ledare: Botaniskt bokslut 
292 Aimon Niklasson, Eva Falk & Evastina Blomgren: Fetbladstörel ny för Sverige First Swedish find of Euphorbia paralias 
297 Carl-Cedric Coulianos & Thomas Karlsson: Några för Sverige nya gallbildningar samt nya landskapsfynd Some plant galls new to Sweden and new provincial records 
302 Åke Persson: Blomning, fruktsättning och populationsdynamik hos guckusko i norra Lappland Flowering, reproduction and population dynamics of Cypripedium calceolus in northern Swedish Lapland 
312 Per Milberg & Karl-Olof Bergman: Vårbränning är inte ett långsiktigt skötselalternativ till bete eller slåtter av värdefulla artrika gräsmarker Spring burning is not a viable management tool for species-rich grasslands 
323 Kristina Bjureke: Hur jobbar vi i Norge med invasiva främmande arter? Norwegian work on alien species 
330 Örjan Andersson: Jättebalsaminen sprider sig i tätortsnära natur Impatiens glandulifera on the increase in Sweden 
334 Karl-Ivar Kumm: Rädda naturbetesmarkerna med stutar och naturvårdsentreprenörer! 
338 Jan Thomas Johansson: The phylogeny of angiosperms – en digital bok om blomväxternas systematik The phylogeny of angiosperms – a new digital book 
342 Margareta Edqvist: Margaretas böcker 
343 Stefan Grundström: Norges vitmossor 
345 Kristoffer Hylander: Tredje boken om bladmossor 
347 Evastina Blomgren: Efterlängtad Ölandsguide 
350 Föreningsnytt: Kallelse till SBF:s årsmöte; Föreningskonferens 7–8 mars i Uppsala; Resa till Nordnorge; Blomsterresa till Kreta; Välkomna till Botanikdagarna i södra Lappland! 
Våra regionala föreningar: Föreningen Blekinges Flora
Framsidesbild: Silverlönnsvårtor
Baksidesbild: Strandpryl