SBT volym 110 (2016)

Häfte 1 
Innehåll
3 Ledare: Botaniska gränssnitt [Stefan Grundström]
4 Ingemar Jonasson: Artrika strandängar på Tjörn räddade från igenväxning Species-rich seashore pastures saved from overgrowing
16 Ulla-Britt Andersson: Stjälkröksvampar i Sverige Tulostoma in Sweden
24 Göran Mattiasson: Buskvicker – förekomst i Skåne under femtio år… Changes during the last 50 years for Vicia dumetorum in Skåne, southern­most Sweden
33 Margareta Edqvist: Läget för tre sällsynta ormbunkar på Gotland Present status of Asplenium ceterachA. scolopendrium andPolystichum aculeatum on Gotland, SE Sweden
36 Olle Molander: Sibir-elm funnen på Orust och i herbarier Elymus sibiricus found on Orust, SW Sweden
38 Barbro Risberg: Orkidéer på Cypern en vecka i mars
47 Läsvärt: Atlas Flora Danica [Lars Fröberg]
50 Åke Andrén-Sandberg: Salepsrot – rävtestikelorkidén
52 Gun Ingmansson: Botanisk resa till Monti Sibillini, Italien
60 Läsvärt: Bo Mossbergs liv i bilder [Stefan Grundström]
61 Föreningsnytt: Botanisk resa genom ett försommarfagert Jämtland
62 Föreningsnytt: Årets växt 2016: Smörbollar [Ulla-Britt Andersson]
63 Föreningsnytt: Inventera i Västerbottens läns fjällvärld! 
63 Föreningsnytt: Välkommen till inventeringsläger i Pite lappmark! 
63 Föreningsnytt: Stipendier till Botanikdagarna
64 Föreningsnytt: Välkomna till Botanikdagarna i Dalarna!
Våra regionala föreningar: Föreningen Pite lappmarks flora
Framsidesbild: Vit stjälkröksvamp Tulostoma niveum 
Baksidesbild: Kattfot Antennaria dioica


Häfte 2 
65 Innehåll
67 Ledare: Växtblindhet [Ulla-Britt Andersson]
68 Peter Ståhl, Joakim Ekman, Sture Westerberg, Jason R. Grant & Benjamin Dauphin: Mer om pysslinglåsbräken i Sverige Botrychium tenebrosum in Sweden
75 Gabrielle Rosquist: Drastiska åtgärder räddar sandnöreln Saving Minuartia viscosa in Skåne, southern Sweden
80 Ulf Swenson, Vigge Ulfsson & Christopher Havran: Hawaiiöarna – en flora på fallrepet The Hawaii Islands – endangered flora and a hunt for Planchonella sandwicensis (Sapotaceae) 
108 Magnus Stenmark & Daniel Segerlind: Höga naturvärden på Kiruna flygplats Flora and fauna on Kiruna Airport, northern Sweden
116 Thomas Karlsson: En utvidgad kärlväxtlista A catalogue of Swedish vascular plants with information on their distribution
120 Ingemar Jonasson: Möten med växter: Sagans fågel – 2 november 1998
122 Läsvärt: Kerstin Ekman levandegör Clas Bjerkander [Birgitta Herloff]
125 Ulla-Britt Andersson: Ögonpyrola var Årets växt 2015
126 Föreningsnytt: Vad hände på föreningskonferensen; Gästriklands flora
127 Föreningsnytt: Guldluppen 2016; Stipendier till Botanikdagarna; Ny bok om botanik
128 Föreningsnytt: Grön sköldmossa – Årets mossa 2016 [Niklas Lönnell]
Våra regionala föreningar: Botaniska Föreningen i Göteborg
Framsidesbild: Pysslinglåsbräken Botrychium tenebrosum 
Baksidesbild: Grön sköldmossa Buxbaumia viridis


Häfte 3/4 -PDF

Häfte 3-4
129 Innehåll  Ny sid. 129 med innehållsförteckning
131 Ledare: Tid för fjällvandring! [Stefan Grundström]
132 Leif Kullman: Fjällen, klimatet och människan – naturhistoria i skarven mellan två istider Ecological overview of past and recent history of the alpine tree line ecotone and plant cover in the Swedish Scandes 
Våra regionala föreningar: Föreningen Fjällbotaniska Trädgårdens Vänner 
Framsidesbild: Tall Pinus sylvestris
Baksidesbild: Fjällgröna Diapensia lapponica


Häfte 5 – PDF

Häfte 5
273 Innehåll
275 Ledare: Växtatlas i vardande [Stefan Grundström]
276 Karin Martinsson: Vivi gjorde krigstid till blomstertid Vivi turned wartime into blooming time
300 Stefan Grundström: Botaniska glimtar från Balis regnskogar Botanical glimpses from the montane rainforests of Bali
314 Ingemar Jonasson: Möten med växter: Berget vid Ture 
316 Lars Olof Björn: Ipomoea – sötpotatisens släkte Ipomoea – not just sweet potatoes
321 Per Toräng: Från forskningsfronten: Besksötan tar myror till hjälp 
323 Magnus Magnusson: Botanikdagarna i Dalarna Botany Days 2016 in Dalarna
332 Läsvärt: Gästriklands flora [Lena Jonsell]
334 Föreningsnytt: Konferens om validering av kärlväxtuppgifter i Artportalen
335 Läsvärt: Mossor – en fältguide [Kristoffer Hylander]
Våra regionala föreningar: Botaniska Föreningen i Västmanlands län
Framsidesbild: Artrikt backkärr i Böle-Fallsbjörken, Dalarna
Baksidesbild: Sumpgentiana Gentianella uliginosa


Häfte 6 – PDF

Häfte 6 
337 Innehåll
339 Ledare: Artkunskap är nöjsam och nyttig bildning [Magdalena Agestam]
340 Håkan Pleijel & Kill Persson: Hedblomster på Laholmsbuktens dyner – utveckling under två decennier
Helichrysum arenarium around the bay of Laholmsbukten, SW Sweden
348 Jan Thomas Johansson & Ulf Swenson: Hawaii­öarnas endemiska växter – en förlorad värld? 
The endemic plants of the Hawaiian Islands – a lost world? 
381 Laura Parducci & Mari Mette Tollefsrud: Gran och tall kan ha överlevt i Skandinavien under istiden 
Glacial survival of pine and spruce in northern Scandinavia
388 Kim K. Moritz, Christer Björkman, Amy L. Parachnowitsch & Johan A. Stenberg: Könsdiskriminerande svampsjukdomar hos tvåbyggare 
Sex-biased fungal infections in plants
390 Åke Andrén-Sandberg: De bragdstore Carlars blomma 
392 Jan-Erik Hederås: Sydfyrling – en invasiv art funnen i Helsingborg 
First Swedish find of Crassula helmsii
394 Staffan Kihl: Botanisk resa i Jämtland 
396 Stefan Grundström: Besök på brandfält 
398 Läsvärt: Gotlands flora [Mora Aronsson]
400 Läsvärt: Julafton bland lavarna [Aimon Niklasson]
403 Läsvärt: Shakespeare och växterna [Mats Rydén]
405 Lars Fröberg & Åke Widgren: Bengt Nilsson (1939–2016)
406 Föreningsnytt: De Vilda Blommornas Dag fyllde 15 år i år [Jenny Jonsson]
407 Föreningsnytt: Kallelse till SBF:s årsmöte; Föreningskonferens 11–12 mars i Uppsala 
408 Föreningsnytt: Botanikresa till Irland
Våra regionala föreningar: Upplands Botaniska Förening
Framsidesbild: Hedblomster Helichrysum arenarium i Skummeslövsstrand i södra Halland
Baksidesbild: Kung Karls spira Pedicularis sceptrum-carolinum