SBT volym 112 (2018)

Häfte 1

Häfte 1

1 Innehåll
2 Reflexion: Tankar om våren [Eva Waldemarson]
3 Catarina Rydin: Gnetales – ett litet fönster mot en svunnen värld The Gnetales – a small window onto a lost world
22 Sven G. Nilsson: Sjötåtelns ekologi vid den oreglerade Möckeln Ecology and population size of Deschampsia setacea at the large, unregulated Lake Möckeln, southern Sweden
32 Ingvar Backéus: Om São Tomé, begonior och öar i havet On São Tomé, begonias and island gigantism
41 Erik Ljungstrand: Två underarter av hängstarr även i Norden Both Carex pendula ssp. pendula and ssp. agastachys occur in Denmark and southern Sweden
48 Ebbe Zachrisson: Sankt Pers nycklar – en ny och en nygammal nordgräns i Sverige Orchis mascula at its northernmost Swedish localities
50 Lars Olof Björn: Sinnesorganet i växtrotens spets The plant root has many faculties
57 Åke Andrén-Sandberg: Vitskråp – Skånes eget skråp
59 Erik Ljungstrand: Ett nytt danskt mästerverk om vattenväxter [Schou, J. C., Moeslund, B., Båstrup-Spohr, L. & Sand-Larsen, K.: Danmarks vandplanter]

63 Föreningsnytt: Årets växt 2018: En trio gullpudror [Ulla-Britt Andersson]; Välkomna till Botanikdagarna i Västmanland!
Våra regionala föreningar: Föreningen Östergötlands Flora
Framsidesbild: Gullpudra Chrysosplenium alternifolium
Baksidesbild: Skogsfru Epipogium aphyllum


Häfte 2

Häfte 2

65 Innehåll
67 Reflexion: Vintertankar i väntan på våren [Eva Waldemarson]
68 Magnus Lidén & Jesper Kårehed: Linné och det naturliga systemetLinnaeus and the natural system
81 Marie-Charlotte Nilsson Hegethorn, Michael Gundale, David A. Wardle & Ulla Rasmussen: Mossornas hemliga liv tillsammans med cyanobakterierSecret lives of mosses and cyanobacteria
90 Bengt Jonsell: Korsblommiga släkten i den nordiska floran. 2. Crambe, Diplotaxis, Erucastrum, Hornungia, Lunaria, Neslia och Teesdalia Flora Nordica: Crambe, Diplotaxis, Erucastrum, Hornungia, Lunaria, Neslia and Teesdalia
111 Lars Olof Björn: Brännässlor – inte bara ogräs Stinging nettles – useful and interesting weeds
116 Jan Thomas Johansson & Mariette Manktelow: Linné-nätet – ett nytt nationellt projekt för att bevara historiska växtlokaler The Linnaeus network
130 Ingemar Jonasson: Möten med göteborgsväxter. Sommaren 2016 – sommaren 2017
133 Thomas Karlsson, Torbjörn Tyler & Magdalena Agestam: Den botaniska skattkammaren – en digital svensk flora blir till The botanical treasury – a new web resource
136 Till minne: Nils Lundqvist (1930–2017) [Bengt Jonsell & Roland Moberg]
138 Föreningsnytt: Årets mossa 2018: Vattenstjärna – ut och leta! [Tomas Hallingbäck]
139 Arter i fokus på SBF:s föreningskonferens [Bengt Carlsson]; Guldluppen 2018
140 Ungdomsläger i botanik på Kinnekulle 8–10 juni; Stipendier till Botanikdagarna; Projekt SBF:s växtatlas: Inventering av vita fläckar i Lule lappmarks skogsland 9–14 juli; Inventeringsläger för Dalarnas flora i Älvdalen 16 –22 juli
Våra regionala föreningar: Botaniska Sällskapet i Jönköping
Framsidesbild: Myrbräcka Saxifraga hirculus
Baksidesbild: Svavelsippa Anemone nemorosa x ranunculoides


Häfte 3-4

Häfte 3-4

141 Innehåll
143 Reflexion: Nya krafter i styrelsen [Katarina Stenman, Jan Andersson]
144 Anna F. Edlund: Han delade med sig av det han såg – Gunnar Erdtmans liv och illustrationerGunnar Erdtman’s life and illustrations
171 Sven G. Nilsson: Sensommarslåtter och sent bete – effekter på floran, särskilt orkidéer Mowing and grazing in late summer – effects on herbs, especially orchids
176 Håkan Pleijel: Åkerfibbla och andra ogräs i en sydhalländsk kustbygd Hypochaeris glabra and other weeds in southern Halland, SW Sweden
186 Roland Lyhagen: Gulblommande fält i oktober Glebionis coronaria in Sweden
190 Håkan Rydin: Europas myrar och deras skydd Europe’s mires and their protection
198 Jan Thomas Johansson: Zeelandia – Söderhavets sjunkna Atlantis. Nya Zeelands geologi, fauna och flora och den oligocena översvämningen The flora of New Zealand – survivors of the Oligocene flooding or later colonizers?
253 Peter Ståhl: En botanisk resa till Irland
259 Böcker: Mästerliga växtplanscher återfunna [Bengt Jonsell]
Botaniska föreningar: Mossornas Vänner
Framsidesbild: Form- och färgvariation hos olika ståndarknappar. Teckning av den 14-årige Gunnar Erdtman.
Baksidesbild: Brokförgätmigej Myosotis discolor


Häfte 5

Häfte 5

261 Innehåll
263 Reflexion: Den långa resan [Bo Göran Johansson]
264 Håkan Pleijel & Erik Ljungstrand: Försommarjohannesört, nyckelveronika och andra sällsynta ruderatväxter på Kvibergsfältet i nordöstra GöteborgHypericum cerastoides and Veronica orchidea found at Gothenburg, SW Sweden
269 Jan Thomas Johansson & Bengt Oxelman: Blomväxternas fylogeni – ett 25-årsjubileum med DNADNA-based angiosperm phylogeny 25 years
308 Böcker: Ett tjockt familjealbum [Patrik Engström]
309 Håkan Pleijel: Kuriska näset – växter och natur på Östersjöns längsta sandrevel The Curonian Spit – plants and nature on the longest sandbar of the Baltic Sea
316 Gabrielle Rosquist, Bente Eriksen, Helena Persson, Jakob Sandberg, Åke Svensson & Charlotte Wigermo: Bevarande av akut hotade kärlväxterEx situ conservation of endangered plants in South Sweden
326 Lars Olof Björn: Prunus: Vackert, gott och giftigt för människor och djurPrunus – a presentation
336 Böcker: Hagen och världen [Mats Rydén]
Botaniska föreningar: Svensk Lichenologisk Förening
Framsidesbild: Ormgurka Trichosanthes cucumerina
Baksidesbild: Revsvalting Baldellia repens


Häfte 6

Häfte 6

337 Innehåll
339 Reflexion: Från styrelsens senaste möte [Eva Waldemarson]
340 Ruth Hobro, Gunnar Sjödin & Erik Ljungstrand: Borstspenört etablerad vid Ekolsund Laserpitium hispidum established at Ekolsund, Uppland, Sweden
345 Anders Nordin, Göran Thor & Janolof Hermansson: Lavar med svenska namn – fjärde upplagan Lichens with Swedish names – fourth edition. Rättelser
380 Ingvar Backéus, Håkan Hytteborn & Håkan Rydin: Var Sellingaffären kulmen på en sekellång botanisk konflikt? Was the ‘Selling affair’ the climax of a century-long botanical conflict?
394 Jan Andersson: Botanikdagarna i Västmanland
402 Till minne: Håkan Lindström (1950–2018) [Håkan Sundin, Eva Sundin & Jan-Olof Tedebrand]
403 Ulla-Britt Andersson: Två trolldruvor var årets växter 2017
404 Föreningsnytt: Välkommen till föreningskonferensen i Uppsala   16 –17 mars 2019!; Kallelse till SBF:s årsmöte; Nordisk botanisk resa till Åland; Vi börjar mellandagsrean redan nu!
Mykologiska föreningar: Sveriges Mykologiska Förening
Framsidesbild: Gul blocklav Porpidia flavicunda
Baksidesbild: Lökgamander Teucrium scordium