SBT volym 97 (2003)

Häfte 1 – PDF

Häfte 1
1 Ordföranden har ordet: Året som kommer – Natura 2000 
2 Välkomna till Botanikdagarnai Norrbotten! 
3 Birgitta Herloff: Floraförändringari Göteborgs södra skärgård under 1900-talet (Floristic changes during the twentieth century inthe southern archipelago of Göteborg, SW Sweden) 
15 Stig Högström: Fagerrönn påGotland (Sorbus meinichii s. lat. on the Baltic island ofGotland) 
22 Botanisk litteratur: Frukter från främmande länder 
24 Botanisk litteratur: Illustrated flora of Nordic liverworts andhornworts 
26 Tomas Hallingbäck: Hårigskrovellav – en raritet i den boreala regnskogen (Lobaria hallii– a threatened lichen in the boreal rain forest) 
32 Botanisk litteratur: Gökblomster, ryssgubbe och vandrande jude 
34 Fabian Mebus & Anders Löfgren: Skogsbete i gotländska barrskogar – vad händer medfloran när djuren försvinner (Vascular plant diversity in grazed conifer forestson Gotland – effects of ceased grazing) 
46 Eva-Maria Nordström: Människan i urskogen – vegetationshistoria i Hamranationalpark under 2500 år (Man in the virgin forest – vegetation history inHamra National Park during 2500 years) 
61 Lars Hedenäs: Till minne avmossforskaren Elsa Nyholm 
63 Föreningsnytt: Botaniskförening i Halland 
64 Föreningsnytt: Björnbärsexkursioni Skåne 5–6 juli 


Häfte 2 – PDF

Häfte 2
65 Ordföranden har ordet: Varifrån kommer ditt botaniska intresse? 
66 Staffan Åström: Fältgentiana –Årets växt 2003 
67 Alf Oredsson: Den ena röd,den andra vit – rundbladsbjörnbär i Skåne (One is red, the other white – Rubus vestitus inSkåne, southernmost Sweden) 
74 Sven G. Nilsson, Gillis Aronsson & Svante Hultengren: Biologisk mångfald i Linnés hembygd i Småland. 2.Rödlistade växter och svampar i Stenbrohults socken (Biodiversityat Linnaeus´s birthplace in Stenbrohult, southern Sweden. 2. Red-listed plantsand fungi) 
94 Svante Hultengren & Lars Arvidsson: Kustsilverlav Parmelina pastillifera – en ny svenskbladlav (Parmelina pastillifera – new to Sweden) 
100 Bengt Örneberg: Vad händer påPepparholm? (The vascular flora of the island Pepparholm inÖresund) 
104 Ulf Axelsson: Dvärgag funnenvid Göteborg (Cyperus fuscus found near Göteborg, SW Sweden in2001) 
105 Per Erik Persson: Dvärgsyrangynnades av den varma fjällsommaren 2002 (Koenigia islandica favoured by the warm summer of2002) 
107 Per Milberg, Mats Rydgård & Anna Stenström: Utvärdering av vegetationsförändringar: hur ska mananalysera fasta provytor?(Evaluation ofvegetation changes in permanent plots using ordination methods) 
117 Staffan Åström & Bengt Stridh: Mosippa – Årets växt 2002 (The presentstatus of Pulsatilla vernalis in Sweden) 
126 Inventera i södraLappland 20–26 juli! 
127 Föreningsnytt: Kallelse tillSBF:s årsmöte 19 juli 2003 i Övertorneå 
127 Föreningsnytt: Studerandestipendiertill Botanikdagarna i Norrbotten 
128 Föreningsnytt: Exkursion tillJylland 7–10 augusti 


Häfte 3–4 – PDF

Häfte 3–4
129 Ordföranden har ordet: Hur går det för småsvaltingen? 
130 Åke Widgren: Kotula –guldknappar på spridning i Sverige (Cotula coronopifolia – spreading in Sweden?) 
134 Kill Persson: Ängs- ochbetesmarksinventeringen – liten Tuva kan hjälpa stort lass! 
135 Tommy Ek, Mikael Hagström & Magnus Wadstein: Visst finns det barrskogar med hög biologiskmångfald i södra Sverige! (Old-growth coniferous forests with highbiodiversity are present also in south Sweden) 
150 Mats Niklasson & Örjan Fritz: Hur gammal kan en bok bli? En 400-åring upptäckt iSmåland (A 400-year-old beech Fagus sylvatica found inSmåland, SW Sweden) 
157 Lars E. Kers: TryfflarnaTuber aestivum och T. mesentericum i Sverige (Tuber aestivum Vitt. and T. mesentericum Vitt.(Ascomycetes) in Sweden) 
176 Fredrik Jonsson: Alpasberget –ny lokal för elfenbenslav (Heterodermia speciosa found in Norrbotten, NSweden) 
179 Thomas Karlsson: Nyheter i densvenska kärlväxtfloran IV. Enhjärtbladiga växter (Additions andcorrections to the checklist of Swedish vascular plants IV. Monocots) 
198 Henrik Kylin: En rikförekomst av slöjstinksvamp (Phallus impudicus var. pseudoduplicatus found inSkåne, S Sweden) 
201 Maria Dahl: Kampen ombarken – gul dropplav och ekspik på ek (Cliostomum corrugatum – a possible parasite onCalicium quercinum) 
205 Björn Nordén: Tillägg omsköldlavar 
206 Föreningsnytt: Höstkonferens iUppsala 18–19 oktober 
207 Föreningsnytt: Verksamhetsberättelseför 2002 
208 Föreningsnytt: Kalendarium


Häfte 5 – PDF

Häfte 5
209 Ordföranden har ordet: Uttåg ur sommarhagen 
210 Leif Kullman: Förändringar ifjällens växtvärld – effekter av varmare klimat (Changes inalpine plant cover – effects of climate warming) 
222 Gabrielle Rosquist: Sandmålla – ett nytt fynd för Halland (Atriplexlaciniata found in Halland, southwestern Sweden) 
225 Lars Hedenäs, Irene Bisang, Anders Tehler, Cecilia Hammarberg, MarianneHamnede, Klas Jaederfelt & Göran Odelvik: Hur våra herbarier kan användas för att bedöma omarter blivit vanligare eller mer sällsynta (A method for evaluating temporal frequencyvariation, based on herbarium material) 
237 Anders Nordin: Hack i häl påDu Rietz – om lavar, strandzonering och reglerade vatten (Hard on theheels of Du Rietz – on lichens, riparian zones and regulated waters) 
249 Botanisk litteratur: Botaniska strövtåg 
249 Botanisk litteratur: Den nya nordiska floran 
250 Debatt: Eric Danell m.fl.: Om biologens ansvar (On thebiologist’s responsibility) 
252 Stellan Sunhede & Rimvydas Vasiliauskas: Hotade tickor på ek i Litauen (Threatenedpolypores on oak in Lithuania) 
266 Evastina Blomgren: Botanikdagarna i Norrbotten 2003 
270 Föreningsnytt: De Vilda Blommornas Dag i Norden har kommit för attstanna 
271 Föreningsnytt: Guldluppen 2003 
272 Föreningsnytt: Årsmötet 2003 


Häfte 6 – PDF

Häfte 6
273 Ordföranden har ordet: Ett rikt växt- och djurliv 
274 Hans Rydberg: De svenskastrandmaskrosorna (Swedish species of Taraxacum sect. Palustria) 
295 Magnus Bergström, Kristoffer Stighäll & Ebbe Zachrisson: Skogskorn i östra Uppland (Hordelymuseuropaeus in eastern Uppland) 
305 Jan-Erik Hederås: I skånskabjörnbärssnår 
308 Botanisk litteratur: En flora av böcker om floran 
311 Lena Jonsell: Bland klitteroch marsker 
313 Lennart Engstrand & Marie Widén: Mullbär, brödfrukt och fikon. Ett myller avmullbärsväxter 
325 Camilla Winqvist: Hävdgynnandearter på skogsbilvägar (Can meadow and pasture species exist along forestroads?) 
331 Föreningsnytt: Internet ochhökfibblor. Föreningskonferensen 2003 
333 Föreningsnytt: Flugblomster,satyrnycklar och vildtulpaner – följ med till Kreta! 
335 Innehåll volym97