SBT häfte nr 1 – 2020

Innehåll

3 Reflexion: Det började med farfars nattvioler [Emil V. Nilsson]

4 Bengt Carlsson, Brita Svensson, Erik Ljungstrand, Torbjörn Lindell & Mats Thulin: Det är fjädersvingel som växer på Gotlands sandstränder Vulpia fasciculata found on sandy beaches on Gotland, SE Sweden Det som alltsedan upptäckten på en gotländsk sandstrand förmodats vara ekorrsvingel har nu i själva verket visat sig vara fjädersvingel, ett gräs som i Sverige i övrigt bara är känt från ett fåtal gamla ruderatfynd i Göteborgstrakten.

9 Joakim Ekman: Taggkällört funnen som ny för Norden Montia fontana subsp. amporitana new for the Nordic countries Joakim Ekman skulle köpa blommor i handels­trädgården men upptäckte ett spännande ogräs i stället.

12 Håkan Pleijel & Erik Ljungstrand: Grenig gräslilja – ytterligare en sällsynt adventivväxt på Kvibergsfältet i nordöstra Göteborg Sisyrinchium angustifolium found at Gothenburg, SW Sweden Den greniga gräsliljan är troligen inte tidigare funnen som vildväxande i Sverige. Men i somras hittade Håkan Pleijel den på Kvibergsfältet nära Göteborg.

16 Lars Olof Björn: Fräknar – en liten kvarleva av en fordom mäktig ätt Horsetails – a presentation Det finns inte fler än ungefär femton fräkenväxter i hela världen. Men under karbon- och permtiden för ungefär 300 miljoner år sedan var de mycket vanliga, och mycket större …

22 Mikael Hedrén, Mingyue Zhou, Melanie S. Montes & Ulf Ryde: Bjärebjörnbär, ett nytt krypbjörnbär i Skåne Rubus wendtii, a new blackberry species from Scania, southern Sweden Under inventeringen av Skånes flora tog Göran Wendt på sig att reda ut krypbjörnbären och upptäckte då en ny lokalart i trakten av Torekov. För att hedra honom döps här den nya arten till Rubus wendtii.

Rättelse: Bilderna 4a och 4c har blivit omkastade; 4a är knippbjörnbär och 4c onsalabjörnbär.

32 Lars Grönvik: Besöket i Bensjö – Om Karl Johansson, hieracier och exkursionens betydelse On Karl Johansson, Hieracium, and the significance of an excursion Lars Grönvik tecknar här ett porträtt av den store fibbleforskaren eller hieraciologen Karl Johansson. Speciellt intresserar han sig för Johanssons besök i jämtländska Bensjö, och vad en enskild exkursion kan ha gjort för vetenskapliga avtryck.

42 Francesco Spada & Ingvar Backéus: De sista skärvorna av vegetationen som fanns innan Nildeltat torrlades The last shards of the vegetation prior to the draining of the Nile delta Francesco Spada och Ingvar Backéus har studerat några gamla bosättningskullar – teller – i Nildeltat och kommit fram till att de salttåliga växter som finns där delvis är en rest av den vegetation som etablerades under deltats uppbyggnad.

53 Sebastian Sundberg & Jan Andersson: 35 000 röda skogsliljor! Intryck från ett floraväktarläger på Gotska Sandön Flora Guardians’ report from the Swedish national park Gotska Sandön Tiotusentals röda skogliljor kunde räknas in när tio glada floraväktare slog läger på Gotska Sandön i somras. Även några av landets största förekomster av ryl, tofsäxing och klittviol hörde till fynden.

60 Böcker: Botanologia [Torbjörn Lindell] Johannes Franckenius var den förste svenske professorn i botanik. Hans föreläsningar presenteras i en ny bok.

62 Böcker: Botaniska pärlor i Västergötland [Stig M. Bergström] Denna informativa och vackra exkursionsguide till botaniska pärlor i Västergötland bör följa med vid varje tur till landskapet.

63 Föreningsnytt: Årets växt 2020: En trio balsaminer [Jan Andersson] De tre balsaminer som är Årets växter har väldigt olika framtoning.

64 Föreningsnytt: Välkomna till Botanikdagarna på Öland! Alla medlemmar hälsas välkomna till årets botanikdagar på Öland 24–28 juni.

Våra medlemsföreningar: Medlemsföreningar

Framsidesbild: Röd skogslilja Cephalanthera rubra
Baksidesbild: Bolmört Hyoscyamus niger