Vilda Växter fyller 10 år!

Tio år. Fyrtio nummer. Hatten av för jubilaren och framför allt för personerna bakom. För dem som skapade tidskriften och för alla som under åren har bidragit med material. Otaliga notiser, artiklar och reportage om botanik och vilda växter.

I årets andra nummer av Vilda Växter kan du läsa hur allt började och om arbetet bakom tidskriften. Du kan också läsa om styrelsens tankar om tidskriftens framtid och redaktörens ambitioner.

Stort tack till alla er som har bidragit under de här åren! Med texter, bilder, idéer och feedback. Utan er hade det inte gått!