Vilda Växter nr 1, 2021

Från fältet – Fina fynd under 2020.
Vårblommor – Vanliga vårblommor i människans närhet.
Herbarier – Våra offentliga herbarier.
Pressa växter – Växtpressning enligt konstens alla regler.
Utrikes – Världens största blomma.
Spännande växtmiljö – Järnvägsbotanik.

Ett nytt nummer av Svenska Botaniska Föreningens medlemstidning Vilda Växter är nu på väg ut till prenumererande medlemmar. I detta nummer tittar vi lite närmare på vad som finns i de offentliga herbarierna och ger handfasta råd till dig som vill börja pressa växter.

Gunnar Björndahl berättar om vanliga vårblommor i människans närhet, små och ofta förbisedda arter som du kan kika efter i ditt bostadsområde. Barbro Risberg skriver om växter som man ofta hittar längs järnvägar. Naturfotograf Stefan Rosengren berättar om ett möte med världens största blomma i Borneos djungel. Mycket nöje!