Vilda Växter nr 2 2013

Blåsippan – kommer i många former.
Från fältet: Botanikläger för unga.
Pärlan: Riddersholm på Rådmansö i Uppland.
Förvildat: Öländska rymlingar.
Lär dig hitta i floran: Gunnar Björndahl plöjer djupare.
Kniviga artpar: Rödkämpar och svartkämpar.
Personligt: Pontus Johansson.
I Linnés fotspår: Pehr Kalm.
Björnbär: Lär känna de olika sorterna.
Resan: Orkidéer i Malawi.
Nyttoväxter: Björkens användning.
Från läsarna: Uncas Liljefors.http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1268653/FULLTEXT01.pdf