Vilda Växter nr 3, 2017

I skiraste gult – Möt strandvallmon, en av våra rödlistade arter.
Från fältet – Rapport från De Vilda Blommornas Dag.
Från fältet – Anders Delin lämnar ett tomrum efter sig. 
Kryptiskt – Tid för bläcksvamp.
Botanikdagarna – Bland pärlor i Skåne.
Personligt – Karin Martinsson på Bergianska trädgården.
Invasiva växter – Nu är fler växter förbjudna att inneha.
Saltbrännor – Brännande och spännande biotop.
Vaxskivlingar – Stolta och vackra svampar.
Doften av Gondwana – I västra Australien finns en unik flora.
Fråga experten – Varför har tjärblomster klibbiga stänglar?