Vilda Växter nr 4, 2017

Med smak av ostron – Ostronört är en av landets mest hotade arter.
Från fältet – Hjälp till att skapa en bild av hur bär sprids.
Från fältet – Arter i fokus på vårens föreningskonferens.
Mossornas Vänner – Exkursion till Blå Jungfrun.
Personligt – Jan Andersson.
Gräs – Inte så gräsligt svårt som man kan tro.
Peppar – Dra dit pepparn växer.
Kryptiskt – Se skillnad på hänglavarna.
Trädgårdsodling – Skapa en vild trädgård.
Växtbruk – Allium – ett släkte med många lager.
Baksidan – Misteln – kulturväxt som kringgärdats av magi.

Årets sista nummer av Vilda Växter är tryckt. Tanken var att det skulle ha nått läsarna i dagarna, men ett större missöde med adresserna på tryckeriet gör att ni får vänta ett tag till innan den kommer. I numret berättar vi om pepparns historia, om ostronörtens status som Akut hotad, men också om mossor och lavar på Blå Jungfrun och hur representanterna i släktet Allium kan användas på olika sätt.