Vilda Växter nr 2

Ett nytt nummer av Svenska Botaniska Föreningens medlemstidning Vilda Växter är nu på väg ut till prenumererande medlemmar. I detta nummer tittar vi lite närmare på ljunghedar. Krister Larsson berättar om den biologiska mångfalden som är knuten till ljunghedarna.

Vår nya nationalblomma liten blåklocka får stå i centrum. Gunnar Björndahl berättar även om andra blåklockor i landet. Vi berättar också föreningens spännande växtatlasprojekt som fyller botaniska kunskapsluckor. Lars Efraimsson funderar över skogsfruns hemlighet och Barbro Risberg skriver om nattviolens förföriska doft.

Vill du läsa hela numret – bli medlem i SBF:

https://svenskbotanik.se/blimedlem/

/Sofia