Anders Bertilsson

1938-2023

Svenska Botaniska Föreningens hedersmedlem Anders Bertilsson avled i går (18/9-2023) efter en tids sjukdom.

Anders har under 40 års tid haft en aktiv roll inom svensk botanik. Han var en av de ledande inom Västergötlands floraprojekt och en av de mest engagerade inventerarna i projektet som resulterade i boken Västergötlands flora 2002.

Han var en läromästare och inspiratör de många studenter som följt honom under de år han varit aktiv som studiecirkelledare i Skaraborg.

Anders insåg tidigt nyttan av digitalisering och såg till att Västergötlands flora publicerades digitalt på CD och har där efter fortsatt arbeta med att digitalisera äldre landskapsfloror och protokoll som tidigare enbart har funnits på papper.

Under åren blev Anders en expert på daggkåpor, engagerad i hökfibblornas utforskande och han har
suttit med i Artdabankens expertkommitté för kärlväxter.

Våra tankar går till Anders familj och vänner.