Biologiska mångfaldens dag 2020

Följ med Mora Aronsson och Johanna Skjöld när de upptäcker växterna vid Hjälstaviken, Uppland på Biologiska mångfaldens dag 2020. Här finns fina naturbetesmarker och mycket intressant att upptäcka.