Botaniska Sällskapet i Jönköping tilldelas Jönköpings kommuns Naturvårdspris 2022

Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, delar ut priset till Göte Bengtsson, ordförande Botaniska Sällskapet i Jönköping, vid prisutdelningen i John Bauers Park intill Rocksjön. Foto: Lennart Persson

”En beundransvärd och uthållig insats”, så beskrivs det mångåriga projekt som lett till framtagandet av Södra Vätterbygdens flora. I boken samlas ca 1800 bofasta och tillfälliga växtarter som finns vid Vätterns södra del.

– Vi är oerhört hedrade och glada för att ta emot det här priset. Det här är ett lagarbete med över 100 personer som varit delaktiga på olika sätt. Priset är ett erkännande för allt arbete vi lagt ner under dessa år, men även en uppmuntran att fortsätta jobba och bevaka den vilda floran i Jönköping och bidra till den biologiska mångfalden, säger

Göte Bengtsson, ordförande i Botaniska Sällskapet i Jönköping.

Under våren samlade Jönköpings kommunen in nomineringar och 12 maj 2022 beslutade stadsbyggnads­nämnden att Botaniska Sällskapet i Jönköping står som årets vinnare med motiveringen:

”Även i år nomineras Botaniska Sällskapet för deras beundransvärda och uthålliga insats att utge bokverket ”Södra Vätterbygdens flora” som tar upp ca 1800 arter, ett resultat av mångårigt ideellt arbete. Publicering skedde i april/maj 2021. Efter att ha tagit del av verket konstateras att Botaniska Sällskapet mycket välförtjänt nomineras även 2022.”

Om Jönköpings kommuns Naturvårdspris

Naturvårdspriset tilldelas, sedan 1989, personer eller organisationer verksamma inom Jönköpings kommun, som genom sitt engagemang för den biologiska mångfalden gjort insatser av bestående värde för naturvården i kommunen.

Mer information hos Jönköpings kommun finns här

Mer information om Botaniska Sällskapet i Jönköping och arbetet med Södra Vätterbygdens flora finns här

Mer information om Södra Vätterbygdens flora