Eva Waldemarson

Fotograf: Niklas Aronsson

Svenska Botaniska Föreningens styrelseledamot Eva Waldemarson avled under natten till onsdag efter en tids sjukdom.

Eva Waldemarson var en engagerad växtekolog och fjällbotanist. Hon utförde sitt doktorsarbete i Laitauredeltat vid Aktse, en plats och forskning som hon återvände till som pensionär.

Eva var verksam som lektor på Biologiska institutionen i Lund  där hon vurmade för pedagogiken och sina studenter. Även i SBF:s styrelse fokuserade hon på utåtriktad verksamhet och att möta nya botanister. Eva var föreningens ordförande under perioden 2017 till mars 2020.

Våra tankar går till Evas vänner och familj.

Minnescermoni
Minnescermoni kommer att hållas för närmsta familjen på Stensoffa Forskningstation, den 9 december kl 11.00.
Cermonin kommer även att direktsändas.
Mer information kommer finnas på Fonus minnessidor för Eva.