Nordisk exkursion till Nordøstfyn

2020 är det Danmarks Botaniska Förenings tur att stå som värdar för den gemensamma Nordiska resan som då går till Nordøstfyn.

Datum: 22/6-26/6 2020
Danmark står i 2020 for at videreføre traditionen med at afholde en fælles Nordisk ekskursion. Turen går til det nordøstlige Fyn, der rummer en stærkt varieret flora og flere forskellige naturtyper.

Läs mer om resan och hur du anmäler dig på DBF:s hemsida:
https://botaniskforening.dk/events/nordisk-botanisk-ekskursion-til-nordoestfyn/

Arrangör: Dansk Botanisk Forening