Nordkalotten 2020 – Inställd/flyttad till 2021

På grund av rådande omständigheter gällande Covid-19, kommer vi tyvärr inte kunna genomföra Resan till Nordkalotten under 2020. Vi planerar att genomföra resan under 2021 istället.

För er som har fått en plats på resan i år och har betalat in anmälningsavgiften finns två alternativ:
1. Behåll din plats på Resan till Nordkalotten= Din inbetalade anmälningsavgift kvarstår och behandlas som bindande anmälan till Resa till Nordkalotten 2021.*

2. Avboka din plats på Resan till Nordkalotten, din anmälningsavgift återbetalas.
Önskar du följa med när vi kommer till 2021, får du anmäla dig på nytt.

Meddela oss ditt svar via formuläret i länken nedan eller genom att ringa: 018-10 33 00


Botanisk resa till nordligaste Norge och Finland 2020, arrangerad av SBF.
Söndag 26/7 till lördag 8/8

Vi kommer att besöka lokaler för stiftstarr, styvbräcka, lappfela, fjälltrift, ishavsstjärnblomma, ishavsstarr, ryssilja, talviksvallmo, masivedel, ryssvedel, hänggräs, arkiskt saltgräs, strandviva, vit nysrot, purpurkrassing, ryssgräs, kolastjärnblomma, ishavsmålla, polararv, östbottenstarr, tanatimjan, finnmarkssaltgräs, ryssglim, grässyra, rysselm, ryssruta, doftbräken, östbräken, rysskörvel, kantförgätmigej, finsk näckros, pyrolavide, sibirisk klematis och mycket annat spännande.

Rutt: Luleå – Kilpisjärvi – Tromsö – Alta – Kautokeino – Lakslev – Tana – Varanger – Sodankylä – Haparanda – Luleå
Detaljerad resplan som PDF

Exkursionsledare: Mora Aronsson
Transport: hyrbilar (4 eller 8-personers)
Boende: Främst i hytter/stugor för 3-5 personer
Max antal deltagare: 16
Minimum antal deltagare: 8 (inkluderande exkursion- och reseledare).

Beräknat pris: ca 9 250 kr för guide, boende bilar och drivmedel
Beräknat på 16 deltagare; priset kan bli något högre med färre deltagare.
Kostnad för mat tillkommer.


Vill du vara förare i en av bilarna?
Det behövs förare till de hyrbilar som ska transportera alla deltagare under resan. Kan du tänka dig att ställa upp?
Som förare får du 1 500 kr rabatt på deltagaravgiften. Kontakta Ulf Ryde för mer information.


Intresseanmälan: lämnas till Ulf Ryde: ulf.ryde@teokem.lu.se
Är du intresserad av att följa med hör gärna av dig till Ulf, så att vi kan uppskatta hur många som vill följa med.

Bindande anmälan: öppnar 18/12-2019 kl 08.00

Via formulär, eller via telefon: 079- 341 24 62
Sista anmälningsdag: 1/3-2020
Om resan blir fullbokad innan sista anmälningsdag, upprättas en reservlista för de som vill vara med på den.

Anmälningsavgift: 1 000 kr
Anmälningsavgift: 1 000:- betalas vid bekräftelse av plats på resan till Nordkalotten 2020. Anmälningsavgiften återbetalas ej vid avbokning

OBS! betala inte in någon anmälningsavgift innan du har fått en bekräftelse på att du har fått plats på resan till Nordkalotten, du kommer att få en inbetalningsavi i samband med bekräftelsen.


Resevillkor

Resan till Nordkalotten är en föreningsresa som arrangeras av medlemmar för medlemmar. För att anmäla ditt intresse och kunna följa med på resan till Nordkalotten måste du vara medlem i Svenska Botaniska Föreningen.

Anmälan och platsbesked

 • Intresseanmälan lämnas till Ulf Ryde (OBS! ej endast intresseanmälan, ej garanti om plats.)
 • Besked om plats lämnas så snart vi vet att resan blir av (minimum 8 deltagare)
 • I samband med positivt besked om plats ska en anmälningsavgift på 1 000:- betalas. Avi medföljer beskedet, betalningstiden är 10 dagar.
  Om anmälningsavgiften inte betalas kan din plats gå vidare till en person som står på reservplats.
 • Vid negativt besked om plats, får du valet om du vill stå kvar på reservplats eller om du vill ta bort din intresseanmälan, ingen avgift debiteras.

Resan till Nordkalottens start, innehåll och slut

 • Resan till Nordkalotten börjar söndagen 26/7-2020 i Luleå. Programmet avslutas på lördagen 8/8-2020 på samma plats.
 • I priset ingår exkursioner, boende och transporter.
 • Observera att du själv ansvarar för och bekostar resor till och från Botanikdagarna.

Betalning

 • I samband med positivt besked om plats ska en anmälningsavgift på 1 000:- betalas. Avi medföljer beskedet, betalningstiden är 10 dagar.
 • Slutbetalningen av deltagaravgiften ska vara SBF tillhanda senast 31/5 (Deltagaravgift minus anmälningsavgiften). Separat avi skickas minst 30 dagar innan slutbetalningen ska vara SBF till handa.

Avbokning

 • Anmälningsavgiften återbetalas ej vid avbokning av plats.
 • Kvarvarande del av deltagaravgiften återbetalas endast i sin helhet om den avbokade platsen kan övertas av någon på reservplats.
 • I de fall att platsen ej övertas av annan resenär, kan endast de delar av deltagaravgiften som SBF kan avboka utan kostnad för SBF, återbetalas.

SBF rekomenderar alla som följer med på Botanikdagarna att se över sitt reseskydd. Kontrollera så att du har en reseförsäkring om du skulle behöva avboka din plats.

Tips: Många banker erbjuder en reseförsäkring på resor betalda med betalkort. Kontrollera om din bank erbjuder en sådan reseförsäkring och betala sedan resan med betalkort på Min sida.