Nordkalottenresa 2021

Den planerade resan till Nordkalotten som skulle ha genomförts under 2020 blev på grund av Covid-19 tyvärr inställd och flyttad till 2021.
De som var anmälda fick möjligheten att flytta över sitt deltagande till 2021.

Läget just nu:
Tyvärr är ju Corona-situationen fortfarande ganska oklar.

Vi arbetar dock för att genomföra exkursionen 2021 med start söndag 1/8 och slut lördag 14/8.

Det hela beror dock på vilka inreseregler som Norge och Finland bestämmer sig för i augusti, vilket är omöjligt att spå om just nu.

Vi hoppas att resan skall gå att genomföra och förväntar oss att ge definitivt besked i maj.