Projekt SBF:s växtatlas

Inventering av vita fläckar i Lule lapp- marks skogsbygd 22–28 juli

Projekt SBF:s växtatlas fortsätter i sommar med inventering av ”vita fläckar” i Lule lappmarks skogsland. Vi kommer att inventera områdena väster och nordväst om Jokkmokk. Förläggning är planerad i Randijaur och/eller Jokkmokk, under perioden 22–28 juli med Lars Fröberg som ledare (samling på kvällen den 21 juli). Möjlighet finns naturligtvis även att endast deltaga under en del av inventeringsveckan. Ange vilka dagar ni deltager, samt om ni har tillgång till bil. Boende och bilresor under inventeringarna bekostas av projektet. Närmare information skickas ut till de som anmäler sig.

Anmälan senast 20 juni till Lars Fröberg,
Botaniska museet, Box 117, 221 00 Lund

(076-848 99 45, larsfroberglund@gmail.com).