SBF söker ny Floraväktarsamordare

Svenska Botaniska Föreningen söker en Nationell samordnare för Floraväktarna.

Är du en engagerad och kunnig fältbotanist som vill vara ”spindeln i nätet” på riksnivå?

Svenska Botaniska Föreningen (SBF) utlyser en deltidstjänst som Nationell samordnare för FloraväktarnaFloraväktarna (FV), som drivs av SBF (på uppdrag av SLU/ArtDatabanken), är ett rikstäckande nätverk av botanik- och naturintresserade personer (”floraväktare”), som bevakar och ökar kunskapen om hotade kärlväxter i landet genom att övervaka växtlokaler ute i fält. Kunskapen används i naturvårds- och floravårdsarbetet i samhället.

FV:s organisation består på lokal nivå av cirka 500 floraväktare spridda över landet, på regional nivå av ett 20-tal länssamordnare och på nationell nivå av den Nationella samordnaren.

Som Nationell samordnare driver du verksamheten övergripande, och håller täta kontakter med länssamordnarna. Ditt arbete består bl a i att anordna möten och workshops av olika slag, att organisera FV-utbildningar och -läger, och att sammanställa årsrapporter.

Arbetet är självständigt och medger goda möjligheter till egna initiativ så länge målen hålls och erbjuder kontakt med många trevliga och engagerade människor i landet. Inte minst har du utmärkta möjligheter att förkovra dig ytterligare i den svenska floran och stärka ditt botanist-nätverk. En stor del av arbetet sker i Artportalen, där flera projektverktyg är skapade särskilt för Floraväktarna.

Du är en person som:

  • har goda kunskaper i botanik, och behärskar den svenska kärlväxtfloran väl både vad gäller arter och utbredning i landet. Särskilt viktigt är kunskap om de rödlistade kärlväxterna.
  • har god organisationsförmåga, har en förmåga att hålla flera bollar i luften samtidigt, och har ett eget driv och får saker gjorda.
  • är utåtriktad, kontaktskapande och har lätt att engagera människor.
  • har god datorerfarenhet, t ex att använda ordbehandlare och kalkylblad.
  • är van användare av Artportalen.

Meriterande är erfarenhet av floraväkteri och/eller florainventeringar, samt ett relevant kontaktnätverk. Du kan som botanist vara avancerad amatör, eller ha universitetsutbildning i ämnet.

Arbetsplats: arbetet kan utföras på distans, men kontorsplats finns också på SBF:s kansli i Uppsala. Som stöd i ditt arbete, åtminstone inledningsvis, har du botaniskt kunniga personer i SBF:s styrelse med god erfarenhet av Floraväktarna och dess olika utmaningar.

Tillträde: Senast 2020-03-01 eller enligt överenskommelse

Tjänsteutrymme: 50 %.

Ansökan med CV: Senast 2020-01-12
skickas via e-post till: fv-samordnare2020@svenskbotanik.se
eller till:
Svenska Botaniska Föreningen
Att: FV-samordnare 2020
Kungsängens gård 206
753 23 Uppsala

Kontakt:
Jan Andersson, Floraväktaransvarig i SBF:s styrelse: jan.andersson@svenskbotanik.se
SBF:s kansli, info@svenskbotanik.se, 079- 341 24 62