Södra Vätterbygdens flora

Nu kommer den äntligen – Södra Vätterbygdens flora.
Floran är resultatet av ett projekt som pågått i femtiofem år.

1965 påbörjade Botaniska Sällskapet i Jönköping påbörjade en systematisk inventering av kärlväxtfloran i några socknar vid Vätterns södra del. Detta arbete har nu förts samman till den nya boken: Södra Vätterbygdens flora.

Floran omfattar nästan 450 sidor i stort format, rikt illustrerad med äldre och nytagna fotografier. Omslaget pryds av en svärdslilja från Rocksjön, avbildad vid 1900-talets början av Jönköpingskonstnären John Bauer.

Växtförteckningen behandlar omkring 1 800 bofasta och tillfälliga arter, varav drygt 400 presenteras även med utbredningskartor. Botaniska Sällskapets egen florainventering från 1960-, 1970- och 1980-talen har kompletterats med uppgifter från inventeringen för Smålands Flora och med aktuella uppgifter om växtfynd från senare år.

Floran innehåller flera artiklar om Jönköpingsbygdens geologi och klimat, vegetationstyper och flora samt avsnitt om aktuella floraförändringar och invasiva arter. Därtill en utförlig historik över utforskningen av områdets flora alltifrån 1700-talet.

Floran ges ut sv SBF-förlaget som drivs av Svenska Botaniska Föreningen.

Köp Södra Vätterbygdens flora

Du kan köpa boken direkt från Botaniska Sällskapet i Jönköping för 320 kr, för medlemmar i BSiJ, 280 kr

Boken finns att köpa hos din lokala bokhandel och från bokhandlare på nätet.
Just nu finns boken hos Adlibris för 352 kr.

Det går även att beställa floran för avhämtning på SBF:s kansli i Uppsala. Kontakta kansliet för att beställa boken och boka tid för upphämtning. Pris 340kr