Södra Vätterbygdens flora

Redaktion: Botaniska Sällskapet i Jönköping
Förlag: SBF-förlaget
Utgivningsår: 2021
ISBN: 978-91-979220-3-6

Södra Vätterbygden är en botaniskt intressant del av Småland. Här möts växter från öster och väster, norr och söder. Yppigheten i de kalkgynnade och varma östra Vätterbranterna står i kontrast mot magra tallmoar och mossar i väster. Närmast Vättern är landskapet sedan århundraden präglat av mäktiga ekar i lundar och skogar. I blickfånget söder om Jönköping reser sig Taberg, vars unika bergarter gynnar sällsynta ormbunkar.

Södra Vätterbygdens flora presenterar mer än 1800 bofasta och tillfälliga växtarter och deras historiska och nutida förekomst. De inledande avsnitten belyser områdets landskapsformer, vegetationstyper och växtgeografi. Här skildras även hur traktens växtvärld utforskats alltsedan Carl von Linnés tid.
Floran är framtagen av Botaniska Sällskapet i Jönköping och bygger på ett inventeringsarbete som pågått under flera decennier.
Redaktionsgruppen har bestått av Göte Bengtsson, Gösta Börjeson, Kjell-Arne Olsson, Lennart Persson, Marianne Rydén, Magnus Thorell, Hans Thulin och Agneta
Åsgrim Berlin.


Mer information om boken

Botaniska Sällskapet i Jönköping

Köp boken hos Adlibris