Tre nya hedersmedlemmar utsedda!

Anders Bertilsson, Berit Berglund, Ebbe Zachrisson.
Foto: Hans Gardfjell, Joakim Lindwall, Jan Y Andersson

Svenska Botaniska Föreningen har i dag valt tre nya hedersmedlemmar!
Anders Bertilsson, Berit Berglund och Ebbe Zachrisson har alla på olika sätt bidragit till föreningens arbete med att uppmärksamma botaniken och vår svenska flora!Anders Bertilsson
 har under 40 års tid haft en aktiv roll i svensk botanik. Under 1980-talets första år blev han en stor inspiration och läromästare i botanik för många i Skaraborg där han var mycket aktiv som studiecirkelledare. Falbygdens fågelklubb utvecklades till nästan lika mycket botanisk förening som en fågelförening. Detta ledde också till initiativen att både bilda Västergötlands botaniska förening (1984) och att inleda en inventering av landskapets flora. Anders var en av ledarna inom Västergötlands flora-projektet och han var själv en av de mest engagerade inventerarna. Floraprojektet resulterade 2002 i boken Västergötlands flora med Anders som en av författarna. Han insåg tidigt nyttan av digitalisering och såg till att floran även publicerades digitalt som CD.

Anders har fortsatt att stödja digitaliseringen av olika landskapsfloror. Han arbetade med digitalisering av Dalslands flora som endast fanns i pappersform vilket gjort den tillgänglig via Artportalen. Han har digitaliserat många lokaler i Ångermanlands flora och han gjorde en jätteinsats och digitaliserade huvuddelen av alla pappersprotokoll i Västerbottens länsflora. En likande insats gjorde Anders även med de sista inventeringslistorna som inte var databaslagda inom Upplandsfloran.

Under åren blev Anders en expert på daggkåpor, engagerad i hökfibblornas utforskande och han har suttit med i Artdabankens expertkommitté för kärlväxter.

Berit Berglund sprider kunskap kring våra vanliga växter både på nära håll och till hela Sverige.
Som medlem har varit med i Gävleborgs Botaniska Sällskap sedan starten för 40 år sen har hon genom bland annat ord och bild berättat om växter, inventeringar och upplevelser hon har haft i sina möten med växterna och botaniken. Hon har varit mycket aktiv i tillkomsten både av Gästriklands och Hälsinglands flora.

I programmet Naturmorgon, har Berit tillsammans med Joakim Lindvall gjort 11 inslag, med tips och berättelser om Svenska blommor. Även under omröstningen om Sveriges nationalblomma 2021, hördes Berit flera gånger i radio, om de olika kandidaterna och slutligen även vinnaren liten blåklocka.

Ebbe Zachrisson har varit en fantastisk kraft och stöttepelare för flera landskapsflorainventeringar. I Upplandsfloran var han distriktsledare i Östhammars kommun, vilket resulterade i att det distriktet var det första som var färdiginventerat inom projektet. Han har även stött floraprojekten ekonomiskt i Uppland och Västerbottens län. Stödet var främst inriktat på att garantera tryckningen av flororna, men det ekonomiska stödet till Västerbotten har även bekostat delar av fältinventeringen. Med Ebbes hjälp har vi i Västerbotten haft möjlighet att använda helikopter till avlägsna fjällrutor.

Ebbe har även varit en av de mest entusiastiska floraväktarna med hundratals besökta lokaler per år och en kämpe när det gäller bevarande och skötsel av växtlokaler.

Svenska Botaniska Föreningen vill varmt hälsa våra nya hedersmedlemar välkomna!