Kategori: Föreningen

2003: Erik Ljungstrand

Guldluppen 2003 utdelades på föreningens årsmöte i samband med Botanikdagarna i Norrbotten till Erik Ljungstrand. Erik behöver knappast någon utförlig presentation bland personer som sysslar med botanik i Sverige. Han är allestädes närvarande, svarar på frågor och förklarar om och om igen utan att förtröttas och avslöjar då ett närmast encyklopediskt vetande som han gärna…

2002: Lennart Stenberg

Som motivering vill jag framhålla hans stora engagemang i nordisk kärlväxtfloristik. Lennart Stenberg har en otroligt bred floristisk kunskap och är engagerad i floraprojekt över hela Norden. Han har god kontakt med några lokala projekt och har stor betydelse för flödet av idéer och kunskap mellan dessa. Han författade texten till nordisk kärlväxtflora, där Bo…

2001: Anders Delin

Anders har en sällsynt kombination av djup kunskap och en god pedagogisk förmåga. I kombination med skarp iakttagelseförmåga, sinne för detaljer, mångkunnighet och ett gottminne är det en lärorik upplevelse att vistas i naturen med Anders. Hans nyfikenhet och intresse för naturen har inga gränser. Inget är honom för litet att iaktta eller berätta om.Anders…

2000: Kjell Georgson

Om man vill veta något om Hallands växtvärld lönar det sig att fråga Kjell Georgson. Han har varit en drivande kraft i utforskandet av Hallands kärlväxtflora, ett tjugoårigt projekt, som ledde fram till att boken Hallands flora utkom 1997. Kjells stora kunnande, hans uthållighet och goda samarbetsförmåga var avgörande för att det kunde genomföras. Artpresentationerna,…

1999: Janne Andersson

Janne Andersson är en av Östergötlands mest aktiva fältbotanister och besitter stora kunskaper om Östergötlands flora. Janne Andersson medverkar i många olika projekt med botanisk inriktning. Somrarna ägnas åt kärlväxter och övrig tid åt mossor, lavar och svampar.I den landsomfattande floraväktarverksamheten är Janne Andersson den i särklass flitigaste rapportören från Östergötland. I inventeringen av Östergötlands…

1998: Ingmar Holmåsen

Med 1998 års Guldlupp vill SBF uppmärksamma Ingmars värdefulla insatser inom svenskbotanik. Ingmar har systematiskt fotograferat de flesta grupper av växter och lyckats få frampedagogiska och illustrativa bilder även av svårfotograferade arter. Han och hans kamera har genom mer än 30 år verkat som folkbildare. Han har skrivit handböcker i naturfotografering, givit ut egna böcker…

1997: Tommy Knutsson

Tommy Knutssons namn dyker av någon anledning alltid upp när man pratar om något som har beröring med naturvård på Öland. Denne genuine ölännings naturintresse började tidigt och lockade honom så småningom till biologistudier i Lund. Kunskaperna från Lund och Svalöv har han lyckats att omsätta mycket väl i det praktiska ideella naturvårdsarbetet på Öland.…

1996: Lars-Erik Muhr

Vår motivering lyder: För utomordentligt betydelsefulla insatser som floristik, naturvård och lavtaxonomi, till gagn för amatörer, naturvårdare och vetenskapsmän. Lars-Erik är kanske mest känd för sina insatser inom lavforskningen där han bidragit till kännedomen om Värmlands lavar på ett mycket förtjänstfullt sätt. Hans publikationer har varit betydelsefulla inom naturvården och som kurs- och exkursionsledare har…