Botanikkurs 2023 – kurssida

Innehåll

  1. Kursledare
  2. Kurstillfällen och länkar till livesändning
  3. Kursmaterial
  4. Digitalt kursmaterial
  5. Kompletterande material

Kursledare

Gunnar Björndahl har ett förflutet som lektor i biologi och naturkunskap vid gymnasieskolan i Karlstad (nu bosatt i Arboga), och har dessutom hållit ett stort antal studiecirklar i grundläggande botanik.

Har ni frågor om gällande kursens innhåll eller något som tagits upp på föreläsningarna – hör av er till:
gunnar.bjorndahl@svenskbotanik.se


Välkommen på Botanikkurs!

Denna sida är till för dig som ska vara med på SBF:s Botanikkurs under våren 2023.
Kursen består av 7 digitala träffar.

Vi lär alltså ut hur det går att känna igen växter. och tränar på att ta reda på vad det är för okänd växt som dyker upp. Dessutom ska vi se en del på växternas ekologi, Sveriges växtvärld i stort, och hur man kan arbeta med inventeringar och/eller floraväkteri. Eftersom det ingår en lupp i kurspaketet kommer vi även att visa hur man använder en lupp på bästa sätt, och att den öppnar en ny värld, och gör det mycket lättare att ta reda på vad det är för växt som dyker upp.

Här kommer du hitta information om kursen, digitalt kursmaterial och länkar till själva kurstillfället.

Kurstillfällen och länkar till livesändning

Träff DatumFokusområde
118 aprilAllmän introduktion, Växternas byggnad
länk till livesändning
225 aprilÖversikt över växtriket, intressanta familjer och introduktion till nyckling
länk till livesändning
32 majNågra viktiga familjer – i första hand korsblommiga, ranunkelväxter och korgblommiga
länk till livesändning
49 majFler familjer, i första hand rosväxter, ärtväxter och flockblomstriga.
introduktion om växter i olika naturtyper och växters utbredning
länk till livesändning
516 majMer om växtbiotoper, botaniska aktiviteter som inventeringar och floraväkteri
länk till livesändning
623 majBarrträd (nakenfröiga) och kärlkryptogamer (lummer, fräken, ormbunkar)
länk till livesändning
730 majIntroduktion till stråväxter, dvs. gräs, halvgräs och tågväxter
länk till livesändning

Kursmaterial

I kursen ingår boken: Upptäck blommornas värld

I boken kan läsaren bekanta sig med växtfamiljerna, lära sig grunderna i artbestämning, få kunskap om olika växtmiljöer och få en inblick i de botaniska föreningarnas trevliga värld. Det finns också texter om läkeväxter, floraskydd, fridlysta växter, landskapsblommor, botanikens historia och mycket mer och tio engagerade botanister berättar på ett personligt sätt om sitt intresse.

Du kommer även att behöva en lupp – när det blir dags för att undersöka blommorna lite närmre.
Både Upptäck blommornas värld, samt en lupp med 10x förstoring kommer att skickas hem till dig ca en vecka innan kursen börjar och ingår i priset för kursen.

Material du behöver skaffa själv innan kursens start
Utöver det behöver du även ha tillgång boken Svensk Fältflora av Bo Mossberg och Lennart Stenberg.

Behändig, hyllad och omfattande. Svensk fältflora är baserad på Nordens flora som utkom 2018. Det här är handboken att ha med sig ut i skog och mark för den som vill lära sig mer om blommornas värld! Den omfattar över 1000 olika växter som beskrivs i livfulla bilder, noggrann text och med aktuella utbredningskartor. Den vänder sig till nybörjare och växtjägare, naturvårdare och ekologer.
Boken finns att köpa i bokhandeln eller att låna på bibliotek.

Digitalt kursmaterial

Innan kursen börjar
Växter att titta på – information
Växter att titta på – presentation

Allmänt
Kursplan
Vilda och förvildade träd och buskar i Sverige
Lär dig nyckla – artikelserie från Vilda Växter 2013-2014

Kurstillfälle 1
Bladens form
Bladens ledningsvävnad
Bladens placering
Bladens kant
Blommors delar och uppbyggnad
Nybörjarbotanik första träffen
Kort om kärlväxternas indelning

Kurstillfälle 2
familjelista
Nybörjarbotanik andra träffen
Växters familjer del 1
Familjer av äkta tvåhjärtbladiga växter
Nyckling intro
Mer nycklingsexempel

Kurstillfälle 3
Uppgift växters utbredning
Familjen ranunkelväxter/smörblomsväxter
Familjen korsblommiga
Familjen korgblommiga
Nybörjarbotanik tredje träffen första delen
Klimat och geologi

Kurstillfälle 4
Sammanfattning om växters utbredning
Familjen flockblomstriga
Familjen ärtväxter
Familjen rosväxter
Vegetationsregioner
Exempel på blomningstider
Familjen ljungväxter
Familjen orkidéer
Hemuppgift 9 – 16 maj

Kurstillfälle 5
Barrskogstyper
Fjällflora
Vegetation i sjöar
Havsstrandsväxter
Botanikkursen 230516 inledning
För att komma vidare 230516

Kurstillfälle 6
Botanikkursen 230523 inledning
Barrträden – våra nakenfröiga
Vanliga kärlkryptogamer
Kulturlandskapet
Myrmarker
Vi börjar lite med stråväxter
Utflykt i Uppsalatrakten 31 maj

Kurstillfälle 7
Utflykt i Uppsalatrakten 31 maj
Vanliga stråväxter som går att känna igen
Tågväxter
Halvgräs utom starrar
Några starr-arter
Mer om gräs
Nybörjarbotanik del 7, 230530
Komplettering 30 maj

Kompletterande material

I kursen kommer vi även att hänvisa till en del andra böcker för att ta reda på vilken växt vi har att göra med, alltså olika floror. Främst kommer en del hänvisningar att göras till klassikern Krok-Almquist, Svensk Flora, upplagan från 2012 utgiven av Lena och Bengt Jonsell. Även äldre upplagor är dock tämligen användbara.

Om du har t.ex. ”Vår Flora i färg fanerogamer” av Ivar Elvers, ”Fältflora” av Björn Ursing eller ”Svenska växter fanerogamer” av samma författare, så kan de mycket väl också användas. För de bästa tecknade/målade bilderna är det förstås bra med Mossberg-Stenbergs ”Nordens Flora” eller de äldre utgåvorna ”Den nordiska floran” respektive ”Den nya nordiska floran”.

Många av de äldre böckerna går att finna på antikvariat.